Infomarkt over PRUP Groengebied Terhagen Boom

De oude kleiputten in Terhagen, op de grens van Boom en Rumst, zijn een omvang- en reliëfrijk gebied. Geschikt dus voor een golfterrein, wat de Vlaamse overheid in het gewestplan ook als bestemming aangaf maar in werkelijkheid nooit gerealiseerd werd. Met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Groengebied Terhagen Boom wijzigt de provincie Antwerpen de bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. Dit wil zeggen dat het gebied groen en toegankelijk blijft.

Tijdens het openbaar onderzoek, van 21 november tot en met 19 januari 2023 kan iedereen het ontwerp-PRUP inkijken en erop reageren. De provincie Antwerpen organiseert ook een infomarkt op woensdag 30 november 2022. Je leest daar op posters een samenvatting van het ontwerp-PRUP en je kunt er vragen stellen aan de projectmedewerkers.

Meer informatie vind je op de webpagina over het PRUP Groengebied Terhagen Boom.

Datum
  • woensdag 30 november 2022 van 19 uur tot 21 uur
Organisator
Dienst Ruimtelijke Planning