Er ligt een overstromingsgebied in mijn achtertuin!

Provincie Antwerpen

Ben je al eens in een provinciaal overstromingsgebied gaan wandelen? Vaak liggen ze verscholen in stedelijk gebied. Je vindt er geen massatoerisme; alleen stilte en de rijkdom van de natuur!

Datum
  • van 21 maart 2020 tot 21 oktober 2020
Prijs
gratis
Zitbank aan de Jutse Plassen
Zitbankje aan de Jutse Plassen in Koningshooikt

Waar het kan, realiseert de provincie overstromingsgebieden op haar grondgebied. Die extra ruimte voor water is nodig zodat het droog kan zijn waar het moet. Door de toename van verharde oppervlaktes in combinatie met intensieve regenval ervaren heel wat burgers wateroverlast. Ook de klimaatverstoring maakt het zoeken naar ruimte voor water noodzakelijk om burgers droge voeten te geven. 

Sommige overstromingsgebieden zijn toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Vaak zijn deze gebieden een oase van rust. Infoborden geven je uitleg over het nut en de werking van het overstromingsgebied. De natuur kan er welig en ongestoord zijn gang gaan. Overstromingsgebieden zijn dan ook een paradijs voor amfibieën, insecten en vooral watervogels zoals reigers, steltlopers, eenden en heel specifieke soorten zoals ijsvogels of oeverzwaluwen.

Nog geen concrete wandelbestemming? Breng dan eens een bezoekje aan één van de overstromingsgebieden in je buurt.

Maatregelen in het kader van de COVID-19 bestrijding

Even de benen strekken is ook in tijden van Corona een aanrader. Houd je wel aan de afspraken die door de regering opgelegd worden. Actuele info vind je steeds op de federale infopagina

Volgende van de detaillijst