Openbaar onderzoek over het Beleidsplan Ruimte

Met het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen willen we het ruimtegebruik op ons grondgebied herdefiniëren. Naast grondstoffen en energie wordt ruimte immers ook een schaars goed. De provincieraad keurde de ontwerpversie van het Beleidsplan Ruimte goed. Parallel aan de opmaak daarvan werden ook de mogelijke milieueffecten ervan onderzocht. Het resultaat daarvan staat in het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport). Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 december tot en met 15 maart 2023 kan iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken en erop reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen.

 

Datum
  • van 16 december 2022 tot 15 maart 2023

 

Tijdens het openbaar onderzoek kun je het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER gaan inkijken in het provinciehuis en bij de 69 gemeentehuizen van de provincie Antwerpen. Je vindt de documenten ook op de webpagina van het Beleidsplan Ruimte.

TIP: Bezoek een infomarkt, volg een lezing (telkens om 17 en 20 uur) en stel je vragen aan de projectleiders. Je krijgt ook info over andere interessante projecten van de provincie. De infomarkt is doorlopend open van 16.30 tot 21 uur, op:


Reageren
op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER doe je schriftelijk, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen);
  • in één van de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen;
  • tijdens één van de infomarkten;
  • via het online inspraakformulier.

Meer informatie over de opmaak en de inhoud van de documenten vind je op de webpagina van het Beleidsplan Ruimte.

Foto van vrouw die notities neemt bij het ontwerp-Beleidsplan Ruimte
Foto van vrouw die notities neemt bij het ontwerp-Beleidsplan Ruimte
Organisator
Dienst Ruimtelijke Planning