Publieke raadpleging over PRUP Militair Domein Arendonk

Vermits het militaire domein in Arendonk al jaren verlaten is, kon de natuur er zijn gang gaan en heerst er nu een grote rust. De provincie Antwerpen wil die situatie juridisch vastleggen én het domein openstellen. Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP zal de bestemming ‘militair domein’ omzetten naar ‘natuurgebied’ en recreatiemogelijkheden. De provincie Antwerpen heeft de eerste documenten voor het PRUP afgewerkt en legt die nu voor aan het brede publiek.

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van vrijdag 2 juni tot en met maandag 31 juli 2023, kan iedereen zijn of haar mening over de startnota van het PRUP Militair domein Arendonk geven. In die startnota staat wat we met het PRUP willen bereiken. Ook de eerste versie van de procesnota is klaar, daarin staat hoe we het PRUP willen opmaken.

TIP: Bezoek de infomarkt op donderdag 15 juni 2023 in één van de bunkers op het domein. Je leest daar op posters een samenvatting van de nota’s en je kunt er vragen stellen aan de projectmedewerkers.

Datum
  • van 2 juni 2023 tot 31 juli 2023

Hoe je mening geven?

Schriftelijk van vrijdag 2 juni tot en met maandag 31 juli 2023 op één van de volgende manieren:

  • Per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
  • Via het digitale inspraakformulier;
  • Per aangetekende brief aan de provincie Antwerpen, Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • Bij afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • aan de provincie Antwerpen, Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • aan het gemeentebestuur van Arendonk, Vrijheid 29, 2370 Arendonk;
  • tijdens de infomarkt op donderdag 15 juni 2023.

De start- en procesnota zijn beschikbaar op de webpagina van het PRUP Militair Domein Arendonk en op deze locaties:

  • provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen (tel. 03 240 66 23);
  • gemeentebestuur van Arendonk, Vrijheid 29, 2370 Arendonk (tel. 014409081).

Wat na de publieke raadpleging?

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van de gemeente Arendonk en verschillende instanties. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, en gebruikt ze om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. Later, in de fase van het ontwerp-PRUP, kun je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening geven over het concreet uitgewerkte plan. Pas daarna komt de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt.

Waarom een PRUP?

Het militaire domein in Arendonk bestaat uit verschillende militaire gebouwen en 83 bunkers die tijdens de Koude Oorlog dienst deden als opslagplaats voor munitie. De bunkers zijn met bomen beplant zodat ze voor de vijand vanuit de lucht niet zichtbaar zijn. Sinds 1997 ligt het domein er verlaten bij en kon de natuur er zijn gang gaan. Dieren en planten floreerden en er heerst nu een grote rust.

Volgens het gewestplan heeft het domein nog steeds de bestemming ‘militair domein’ met de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. We willen dat nu schrappen en het domein aanduiden als ‘natuurgebied’ dat we met recreatiemogelijkheden openstellen voor het brede publiek. We maken een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP op om het gebied recreatief te ontsluiten, laagdynamische verblijfsrecreatie mogelijk te maken en de natuurwaarde te behouden en versterken. Onafhankelijke experten onderzoeken ook welk effect die bestemmingswijziging heeft op zaken als mobiliteit, bodem, biodiversiteit, lucht, water, geluid, erfgoed en omgeving. Hun bevindingen kun je later lezen in de plan-MER of het MilieuEffectenRapport.

Op de hoogte blijven?

Raadpleeg regelmatig de webpagina van het PRUP Militair Domein Arendonk. Je kunt je er ook abonneren op een digitale nieuwsbrief die je ontvangt telkens er nieuws is over de opmaak van dit PRUP.