Eerste schop in de grond voor overstromingsgebied Laakland

publish date
04.01.2022

Eind januari 2022 start de provincie met het uitgraven van Laakland in Beerse.

De aanleg van het overstromingsgebied zal ongeveer zes maanden duren.  Afvoer van de uitgegraven grond wordt een belangrijk deel van de werken. Nieuwe constructies zullen het water op verschillende locaties gecontroleerd in of uit het gebied leiden. Gelijktijdig aan deze werken voeren Fluvius en het lokaal bestuur Beerse ook rioleringswerken uit in de Heibergstraat. Deze werken moeten ervoor zorgen dat alleen hemelwater in het overstromingsgebied toekomt. 

De aannemer waakt erover dat de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt wordt.

In het najaar van 2022 wordt het gebied ingericht en aangeplant, in samenwerking met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en het lokaal bestuur Beerse.

Logo_Co-Adapt

De ingreep maakt Beerse klimaatrobuuster en doet mensen bewuster nadenken over de klimaatveranderingen. Het ontwerp van het gebied is het resultaat van een intensief participatietraject met de buurt. Daarom krijgt het project ook financiële steun van Europa via het Interreg 2 Zeeën Co-Adapt project.