Fietsfonds

Het Fietsfonds is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om de realisatie van bovenlokale functionele fietsroutes te ondersteunen. Een stad of gemeente die op eigen domein zulke fietsinfrastructuur aanlegt of verbetert, kan tot 100% subsidie krijgen. De provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid betalen elk een deel. De provincie Antwerpen is het enige aanspreekpunt voor de lokale overheden voor aanvragen binnen de provinciale subsidiereglementen

Voor wie

Lokale overheden: een gemeente of stad, een autonoom gemeentebedrijf, een district van de stad Antwerpen

Voorwaarden

Om voor de Fietsfonds-subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan deze algemene voorwaarden voldoen:

 • De fietsinfrastructuur ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).
 • De aanvrager is één van de volgende instanties: een gemeente of stad, een autonoom gemeentebedrijf, een district van de stad Antwerpen.
 • De subsidiabele en niet-subsidiabele werken en kosten vind je opgesomd in de artikels 6 en 7 van het subsidiereglement.
 • De lokale overheid kan het eigenaarschap, gebruiksrecht of zakelijk recht van de gronden waarop de fietsinfrastructuur wordt aangelegd aantonen op een van onderstaande wijzen: :
  • de lokale overheid is eigenaar van de gronden waarop de fietsinfrastructuur zal worden aangelegd 
  • de lokale overheid kan een onteigeningsplan ter verwerving ervan voorleggen
  • de lokale overheid kan  aan de hand van een overeenkomst bewijzen dat zij een zakelijk recht heeft op de grond waarop de fietsinfrastructuur zal worden aangelegd 
  • de lokale overheid kan een verklaring voorleggen waaruit blijkt dat de toekomstige beheerder van de fietsinfrastructuur eigenaar is van de grond waarop de fietsinfrastructuur wordt aangelegd 
 • de lokale overheid kan een bewijs  voorleggen dat de gemeente of de provincie gebruiksrechten bezit op de gronden. De gemeente heeft een conform verklaard mobiliteitsplan.
 • De aan te leggen fietsinfrastructuur is ofwel:
  • aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur
  • verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan 1,5 meter breed
  • verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder 3 meter breed
  • vervanging van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van eenrichtingsfietspaden per rijrichting
  • omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad waar de verkeersomstandigheden dat noodzakelijk maken
 • De aanleg van de fietsinfrastructuur zal conform de richtlijnen van het Vademecum voor Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid gebeuren. Je kunt het vademecum raadplegen en downloaden op de website van de Vlaamse overheid.

Subsidiereglement

Er zijn 2 subsidiereglementen, 1 voor fietsostrades en 1 voor de overige BFF-routes. Voor de aanleg van fietsostrades zijn naast de aanlegkosten ook de studiekosten en de grondverwervingskosten subsidieerbaar. Het subsidiebedrag is een percentage van de subsidieerbare kosten

Aanleg route
Totale subsidie Provincie Antwerpen Vlaamse overheid
Fietsostrade 100% 50% 50%
Overige bovenlokale functionele routes 90% 40% 50%

Hoe subsidie aanvragen

Zowel de aanvraag als de behandeling van subsidiedossiers verloopt via het digitale subsidieloket.
De eerste keer moet je alle gegevens van jouw gemeente invullen. Zorg dat je het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer bij de hand hebt. Je hebt ook jouw EID en een kaartlezer nodig of meld je aan via Itsme. 

Je laat de burgemeester de formulieren 'mandaat' en 'volmacht' invullen en ondertekenen. Beide documenten scan je in en laad je in het subsidieloket op. Je vindt de blanco formulieren hieronder.

In het stappenplan lees je alles over het verloop van een subsidieaanvraag en welke andere formulieren noodzakelijk zijn. In het digitale subsidieloket volg je de instructies.

OPGELET!
Wil je verder gaan met het invullen van je subsidieaanvraag of wil je jouw dossier raadplegen, ga dan verder via onderstaande knop. Zo vermijd je de aanmaak van een tweede dossier. 

De digitale behandeling geldt voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2017. Voor lopende dossiers verandert er niets.

Heb je een vraag over de werkwijze of het subsidiereglement? Contacteer dan Dirk Brants of Wim Peetermans bij Steunpunt Fiets.