Digitale atlas onbevaarbare waterlopen in openbaar onderzoek

Het juridische statuut van de onbevaarbare waterlopen wordt nu nog vastgelegd door oude analoge atlassen. Die worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u uw mening geven over de ontwerpversie van de digitale atlas. U kunt de documenten nalezen op www.integraalwaterbeleid.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Datum
  • van 1 september 2021 tot 28 februari 2022
Voorbeeld van de kaart met gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.
Het uitvoeringsbesluit regelt:

  • de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
  • de organisatie van het openbaar onderzoek
  • de actualisatie van de digitale atlas

Het ontwerp van de digitale atlas ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek. Na het openbaar onderzoek zal de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in overleg met de betrokken waterloopbeheerders de opmerkingen verwerken. De minister van Omgeving zal de aangepaste digitale atlas vervolgens definitief goedkeuren.

Wilt u de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren? Surf dan naar www.integraalwaterbeleid.be.

Hoe kunt u een opmerking indienen?
Reageren op de documenten kan tot en met 28 februari 2022 via het digitale inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

Wat gebeurt er met uw opmerking?
Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.