Skip to main content

Bermbeheerplan

Bermen vormen voor dieren en planten een habitat of een corridor in het landschap. Met een bermbeheerplan zorg je voor een optimaal beheer van deze wegbermen en verhoog je de biodiversiteit in je gemeente.

Een bermbeheerplan bevat een ecologische typering en beheeradvies per straat met aandacht voor fauna en flora.

Van terreininventarisatie naar een leidraad voor beheer

De opmaak van een bermbeheerplan begint met een terreinbezoek aan de gemeentelijke bermen. Dit terreinbezoek leidt tot een ecologische typering van de bermen aan de hand van bepaalde indicatorsoorten (grassen en kruiden) en/of structuurkenmerken.

Deze ecologische typering vormt het uitgangspunt om aan de berm of straat een ecologisch beheeradvies toe te kennen. Dit schrijven we neer in een overzichtelijk rapport met kaarten en tabellen zodat de uitvoering vlot kan verlopen.

Maaibeheer is maatwerk voor elke berm

Het doel van een bermbeheerplan is het behouden of verhogen van de soortenrijkdom van een berm. Eentonige bermen bestaan meestal uit enkele grassen, die bovendien hoog opgroeien, en weinig kruiden. Door deze bermen vroeg te maaien, komen deze grassen niet meer in bloei en krijgen andere soorten meer kansen. Dit leidt tot een meer soortenrijke en bloemrijke berm. Eenmaal de berm er zo begint uit te zien, is later maaien weer aan de orde.

Wat mag je verwachten van ons bermbeheerplan?

  • Tussen 15 mei en 15 juni bezoeken we alle straten in het gemeentelijk bermbeheerplan.
  • Elke straat geven we een ecologische typering aan de hand van bepaalde indicatorsoorten en/of structuurkenmerken.
  • We geven beheeradvies per bermtype en per straat.
  • We maken duidelijke kaarten en tabellen voor de verschillende maairondes.
  • We hebben extra aandacht voor faunavriendelijk bermbeheer.
  • We geven tips voor de uitvoering van het maaibeheer.
  • We verzamelen alle gegevens digitaal. Deze krijg je als pdf (rapport) en als GIS-bestand.
Rembrandt De Vlaeminck
Telefoon
03 240 59 87