Skip to main content

Meer biodiversiteit dankzij een berm- of natuurbeheerplan

Als gemeente beheer je de bermen langs gemeentewegen. Samen met gemeentelijke bossen en andere natuurgebieden kunnen deze groene linten heel wat biodiversiteit herbergen als ze goed beheerd worden. De provincie ondersteunt je daarbij.

Een beheerplan: de beste garantie voor een duurzaam beheer

Wil je de kansen voor biodiversiteit ten volle benutten? Maak dan een beheerplan voor bermen en gemeentelijke natuurgebieden. Heel wat bijzondere soorten vragen een consequent volgehouden beheer. Alleen door dit planmatig vast te leggen, kan je dit garanderen. In een beheerplan houd je bovendien rekening met verschillende functies zodat die kunnen samengaan met het realiseren van de natuurdoelen.

Verken de mogelijkheden voor jouw gemeente

De provincie kan je helpen om de beste aanpak voor je gemeente uit te werken en optimale berm- en natuurbeheerplannen te ontwikkelen.

Opgelet: dit aanbod is betalend. Steden en gemeenten die een overeenkomst met de provincie ondertekenden krijgen wel 40% korting. Lees op deze pagina meer over deze overeenkomst.

Rembrandt De Vlaeminck
Telefoon
03 240 59 87

Gerelateerd aanbod

  • Groeninventaris Het geoloket groeninventaris helpt gemeenten bij het inventariseren en efficiënt beheren van het openbaar groen.
  • Faunapassages ​Faunapassages zijn een efficiënt middel om natuurverbindingen te creëren en versnippering van leefgebieden te overbruggen. De provincie Antwerpen ondersteunt je bij een goed beheer.
  • Groenvisie ​​Een groenvisie zet je gemeente op weg naar een klimaatbestendige en biodiverse toekomst. Het doel? Een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.