Skip to main content

Natuurbeheerplan

Voor gemeentelijke parken, bossen en andere natuurgebieden kan de provincie advies geven over de beste aanpak om een beheerplan op te maken en zo de biodiversiteit in deze gebieden te verbeteren.

Welk type plan?

Als de ambities en mogelijkheden op vlak van natuurbeheer voldoende hoog zijn, is een natuurbeheerplan zoals bepaald in de natuurwetgeving de aangewezen planvorm. Voor gebieden met een beschermingsstatus vanuit de erfgoedwetgeving kan een erfgoedbeheerplan opgemaakt worden. Beide plantypes kunnen ook in een geïntegreerd beheerplan samengebracht worden. Ligt een erfgoed- of natuurbeheerplan niet binnen de mogelijkheden, dan loont het uiteraard nog steeds de moeite een beheerplan los van een wettelijk kader op te maken.

Voordelen van een beheerplan

Een beheerplan legt vast hoe een gebied duurzaam beheerd wordt om biodiversiteit alle kansen te geven, rekening houdend met andere functies.

Het voordeel van wettelijk vastgelegde beheerplantypes is dat je bovenop een duidelijke houvast voor het beheer, ook aanspraak kan maken op de subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een deel van de opgenomen maatregelen is na goedkeuring van het plan ook vrijgesteld van toelatingen of vergunningen. Dat vereenvoudigt het beheer aanzienlijk.

Aan de slag

Heb je gemeentelijke natuurgebieden zonder beheerplan? We helpen je graag bepalen welke aanpak het meest geschikt is. 

Isabelle Van der Auwera
Telefoon
03 240 59 84