Skip to main content

Bestrijding invasieve exoten

De provincie Antwerpen heeft een jarenlange expertise in het inventariseren en bestrijden van watergebonden invasieve exoten. Om die kennis op peil te houden, werkt ons Team Onderhoud & Exotenbestrijding nauw samen met de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid.

Invasieve plantengroei in waterlopen

Plantensoorten die woekeren in een waterloop en daardoor andere fauna en flora verdrukken, noemen we invasief. Bestrijding ervan is moeilijk. Versnipperde plantendelen kunnen uitgroeien tot nieuwe planten en het probleem verergeren. Van sommige exoten zoals watercrassula en Japanse duizendknoop blijf je beter gewoon af. De schade beperken is dan de enige optie. Hoe je dat doet, daar kan ons Team Onderhoud- en Exotenbestrijding je een antwoord op geven. Ze leggen uit hoe je een woekerhaard best aanpakt en geven tips over hoe je invasies kan voorkomen.

Bestrijding van de bruine rat

In ons land is iedereen bij wet verplicht de bruine rat te bestrijden op eigen terrein. Voor de waterlopen onder provinciaal beheer is de provincie gebonden aan die verplichting. Ratten zijn cultuurvolgers, wat wil zeggen dat ze op zoek gaan naar menselijke aanwezigheid. Want waar mensen zijn, is eten. Een rattenprobleem los je daarom op door te bestrijden in tuinen en vooral door preventief te handelen. Lokale besturen hebben hier een belangrijke adviserende taak naar hun inwoners.

Als provincie steunen we gemeenten daar graag bij. Met tips en tricks over hoe je de bestrijding kunt aanpakken. Bij grote rattenproblemen kunnen we ook steeds assistentie verlenen. Die momenten grijpen we graag aan om de laatste wijzigingen in de wetgeving door te geven.

Onderstaande folder helpt je in elk geval al op weg.

De Vlaamse provincies hebben samen met het INBO een werkgroep opgericht rond de bestrijding van de bruine rat. Onderzoek naar nieuwe diervriendelijke bestrijdingsmethodes en het in kaart brengen van resistenties behoren tot de taken. Zo blijven we steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Contact

Wil je meer weten over het bestrijden en voorkomen van invasieve plantenexoten en ratten? Neem dan gerust contact met ons op.

Ward Van Looveren
Functie
Ploegverantwoordelijke Onderhoud & Bestrijding
Mobiel
0476 76 04 59