Skip to main content

Advies over integraal waterbeleid

Beleidskader wateradvisering

De provincie Antwerpen schrijft jaarlijks bijna 2.000 wateradviezen uit. Om de kans op een positief advies zo groot mogelijk te maken, werkten we een beleidskader uit. Dit zorgt voor beter onderbouwde, completere en duidelijkere aanvraagdossiers.

Wetgeving

Er bestaat heel wat wetgeving met betrekking tot waterlopen en waterbeleid. We maakten een handig overzicht.

Specifieke aandachtspunten voor wie woont of werkt langs een waterloop, zoals afstandsregels, ontdek je op deze webpagina's.

Hemelwater- en droogteplannen

De Blue Deal van de Vlaamse Regering verplicht lokale besturen om tegen 2024 een ambitieus hemelwater- en droogteplan op te maken. Wie dit niet doet, komt niet meer in aanmerking voor watergerelateerde subsidies. De provincie werkt samen met partners binnen de Cel Integraal Waterbeleid (CIW) aan een nieuwe blauwdruk voor dit plan. Bij de opmaak van het lokale plan voor jouw stad of gemeente is het noodzakelijk de provincie te betrekken. Het is dan ook belangrijk dat je als lokaal bestuur al van bij de startvergadering je districtsverantwoordelijke mee uitnodigt.