Skip to main content

Energielandschap Noordertuin

Via het energielandschap zoeken we samen met de betrokken gemeenten naar maatregelen op maat om zowel energie te besparen als meer en groene energie op te wekken. Daarbij waken we erover dat de opwekking en opslag van energie een kwalitatieve plek in onze ruimte krijgen. Het energielandschap Noordertuin vormen we samen met Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem.

Via ruimtelijke planning en een aanpak op maat voor dit gebied werken we samen aan een CO2-neutrale samenleving. De uitgangspunten zijn duurzaam ruimtegebrik, landschappelijke kwaliteit en samenwerking.

Mogelijkheden

Vandaag gaat in het energielandschap Noordertuin meer dan 80% van de energievraag naar verwarmen en slechts 2% van het energieverbruik bestaat uit hernieuwbare energie. Het onderzoek Ruimte en Energie leert ons dat er 50% energiebesparing mogelijk is en dat het aandeel hernieuwbare energie kan stijgen tot 68%.

Aanpak

In het voorjaar van 2022 starten we het Energielandschap Noordertuin op. Eerst brengen we de beleidsprioriteiten en uitdagingen in kaart. We bekijken welke projecten er al lopen en welke ondersteuning de gemeenten nodig hebben. Samen zoeken we naar antwoorden op vragen als:

  • Waar kunnen we nog energie besparen?
  • Wat zijn de interessantste locaties voor energiewinning?
  • Hoe stemmen we energieverbruik en energieopwekking ruimtelijk het beste op elkaar af?
  • Hoe stemmen we nieuwe energie-infrastructuur het beste af op de plaatstelijke landschappelijke kwaliteiten?

Samen met de betrokken gemeenten gaan we dan een concreet actieplan uitwerken en uitvoeren om de energietransitie te realiseren. Hierbij waken we erover dat energieopwekking en de opslag ervan een kwalitatieve plek in onze ruimte krijgen en dat energiebesparing bijdraagt tot duurzaam ruimtegebruik.

Inspiratie

Het onderzoek Ruimte en Energie leverde heel wat interessante informatie op. We maakten voor het Energielandschap Noordertuin een infographic die enkele inspirerende inzichten verbeeldt. 

Meer weten?

Dienst Ruimtelijke Planning
Functie
Administratie
Telefoon
03 240 66 23

Gerelateerd aanbod