Skip to main content

Samen zorgen voor waardevol erfgoed

Waardevol erfgoed in jouw stad of gemeente goed beheren, onderhouden en voor de volgende generaties bewaren? Monumentenwacht is jouw partner.

Monumentenwacht ondersteunt steden en gemeenten in de zorg voor waardevol erfgoed. We voeren inspecties uit en brengen de toestand van het erfgoed in kaart. Als eigenaar of beheerder ontvang je een uitgebreid rapport met adviezen rond behoud en beheer, maar ook rond het verhogen van de veiligheid en toegankelijkheid. Naar aanleiding van specifieke problemen voeren onze experten ook gespecialiseerde onderzoeken en metingen uit.

Jouw voordeel?

 • De inspectierapporten van Monumentenwacht bevatten een schat aan informatie en zijn een handige kapstok om onderhouds- en herstelwerken uit te voeren.
 • De rapporten kunnen mee een leidraad zijn om een lokaal onroerend erfgoedbeleid uit te stippelen.
 • De rapporten kunnen gebruikt worden voor het opstellen van beheersplannen of het aanvragen van subsidies.
 • De overzichtelijke meerjarenonderhoudstabel helpt om het onderhoud op lange termijn te plannen en de nodige budgetten tijdig te voorzien.

Welk erfgoed?

 • gebouwen en hun interieurs
 • molens
 • varend erfgoed
 • militair erfgoed
 • groen erfgoed
 • funerair erfgoed
 • archeologische sites
 • ...

Onze aanpak

 • We voeren regelmatige inspecties en monitoring uit, we doen noodinterventies, maken toestandsrapporten en adviezen op.
 • We gebruiken professionele, hedendaagse technieken en drones om de meest ontoegankelijke plekken te bereiken.
 • We werken objectief en ongebonden.

Prijskaartje?

 • Plaatsbezoek door een inspecteur: 45 euro per manuur.
 • Jaarlijks lidmaatschap: 40 euro per object.
 • Eigenaars en beheerders van meer dan 25 objecten betalen max. 1.000 euro lidgeld.

Beter voorkomen dan genezen

Regelmatig onderhoud van erfgoed kan dure en laattijdige ingrepen voorkomen. Het erfgoed behoudt zijn historische waarde en het beheer wordt sterk kostenbesparend. Het motto van Monumentenwacht is dan ook: beter voorkomen dan genezen.

Meer info

Ga naar www.monumentenwacht.be.

Contact

Team Monumentenwacht
Telefoon
03 203 67 80

Gerelateerd aanbod

 • Religieus erfgoed ​De dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen begeleidt kerk- en gemeentebesturen bij het waarderen, selecteren en herbestemmen van religieus erfgoed.
 • Erfgoed & open ruimte ​​Stichting Kempens Landschap behoedt de schaarse open ruimte voor versnippering. We bewaren, beheren en versterken waardevolle landschappen en erfgoedsites.
 • Gebiedsprogramma's ​De provincie Antwerpen ondersteunt lokale besturen om bovenlokale uitdagingen overkoepelend aan te pakken dankzij een gebiedsprogramma.