Skip to main content

Open ruimte koesteren ... ook in jouw gemeente

Stichting Kempens Landschap werkt al sinds 1997 samen met de provincie en Antwerpse gemeente- en stadsbesturen om waardevolle landschappen en erfgoedsites te bewaren, te beheren en open te stellen. Onze werking heeft aandacht voor zowel natuur, landbouw, erfgoed als recreatie en zoekt steeds een evenwicht tussen deze belangen.

Onze werking

Kempens Landschap verwerft domeinen om deze te bewaren voor de toekomst. Ons team coördineert in afstemming met het lokaal bestuur de inrichting, het beheer, de openstelling en de promotie van de gebieden. Het bestuur blijft financieel garant staan voor het beheer. Kempens Landschap maakt een visie op voor het domein en zoekt relevante partners en mogelijke alternatieve financieringsbronnen. Dankzij die samenwerking beheert onze organisatie al meer dan 70 domeinen met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 1.100 hectare in de provincie.

Onze troeven

We zetten ons in om de schaarse open ruimte in de provincie te behoeden van versnippering en landschappelijk te versterken. Dat doen we bijvoorbeeld door nieuwe pachtcontracten af te sluiten voor de percelen in ons beheer met aandacht voor landschap in harmonie met de bestaande landbouwgebruiken. Verder leggen we paden aan met wandel- en fietsinfrastructuur zodat het gebied toegankelijk en aantrekkelijk wordt voor recreanten. Natuurlijke elementen zoals waterlopen, poelen, bomenrijen of houtkanten worden behouden en waar nodig heraangelegd.

Voorbeeldprojecten

Bekijk hier enkele projecten van Kempens Landschap:

Beersgat Wuustwezel
Kempens Landschap
Telefoon
015 22 82 33

Gerelateerd aanbod

  • Religieus erfgoed ​De dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen begeleidt kerk- en gemeentebesturen bij het waarderen, selecteren en herbestemmen van religieus erfgoed.
  • Beeldbank toerisme ​​Geniet van gratis toegang tot duizenden kwaliteitsvolle foto’s van toeristische locaties, attracties en activiteiten dankzij de digitale beeldbank van Toerisme Provincie Antwerpen.
  • Erfgoed & duurzaam toerisme ​​Stichting Kempens Landschap bewaart, beheert en versterkt waardevolle landschappen en erfgoedsites en tovert ze om tot toeristische parels.