Skip to main content

Het Provinciaal Archeologisch Depot: eerste hulp bij archeologie

Het Provinciaal Archeologisch Depot is door de Vlaamse overheid erkend als onroerenderfgoeddepot. We bieden een oplossing voor de wettelijk verplichte, duurzame bewaring en ontsluiting van een archeologisch ensemble (geheel van archief, vondsten en monsters) afkomstig van archeologisch onderzoek.

©Provincie Antwerpen - Stefan Dewickere

Het Provinciaal Archeologisch Depot beheert en ontsluit archeologische ensembles uit 46 gemeenten en steden in onze provincie. We maken deel uit van het Vlaams depotnetwerk en coördineren het overleg met de andere erkende onroerenderfgoeddepots in de provincie, namelijk Antwerpen, Mechelen en Noorderkempen. Hierdoor is een duurzame bewaarplaats voor vondsten uit alle gemeenten van de provincie verzekerd. Op de kaart hieronder ontdek je welk archeologisch depot voor jouw gemeente instaat.

Eerste hulp bij archeologie

Ben je opdrachtgever van archeologisch (voor)onderzoek of eigenaar van een archeologische collectie? Dan ben je wettelijk verantwoordelijk voor de bewaring en ontsluiting ervan. Maar breng je een archeologisch ensemble onder in een erkend onroerenderfgoeddepot, dan draag je deze taken en verplichtingen meteen ook over aan het depot. Neem dus voor de eerste schop de grond in gaat, contact op met een van onze adviseurs.

Een depot is geen vergeetput

Ontsluiting van onze collectie voor onderzoek en publiekswerking is een belangrijke pijler van onze dienstverlening. Wil je archeologische vondsten uit jouw gemeente in de kijker zetten? Denk je aan een permanente opstelling of een tijdelijke tentoonstelling in het gemeentehuis, in de bibliotheek of in de (gemeente)school? Neem dan zeker contact met ons op. In onderstaande documenten vind je alvast alle praktische informatie.

Contact

Sofie Scheltjens
Functie
Adviseur archeologie / depotbeheerder

Gerelateerd aanbod

  • Gebiedsprogramma's ​De provincie Antwerpen ondersteunt lokale besturen om bovenlokale uitdagingen overkoepelend aan te pakken dankzij een gebiedsprogramma.
  • Erfgoed & duurzaam toerisme ​​Stichting Kempens Landschap bewaart, beheert en versterkt waardevolle landschappen en erfgoedsites en tovert ze om tot toeristische parels.
  • Monumentenwacht Waardevol erfgoed in jouw stad of gemeente goed beheren, onderhouden en voor de volgende generaties bewaren? Monumentenwacht is jouw partner.