Skip to main content

Toerisme is teamwork in Scheldeland

Alleen als je krachten en expertise bundelt, til je een bestemming naar een hoger niveau. En dat is precies wat we doen in Scheldeland. Samen met 29 steden en gemeenten bouwen we er aan een sterk en duurzaam toerisme.

Scheldeland, een wij-verhaal

Het strategisch beleidsplan ‘Toerisme in Scheldeland 2020-2025’ is het resultaat van een interactief traject met 330 publieke en private partners.

Ook bij de uitvoering draait alles rond samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen, projecten en sectoren. Met uiteraard een sleutelrol voor de 29 steden en gemeenten binnen Scheldeland.

Alle wegen leiden naar Scheldeland

Om Scheldeland als duurzame toeristische bestemming op de kaart te zetten die voor alle betrokkenen meer te bieden heeft, hanteren we een doordachte aanpak. Het Projectbureau Scheldeland fungeert daarbij als overleg- en inspiratieplatform. Het is dé plek om expertise en ideeën uit te wisselen.

Toerisme Scheldeland organiseert verder:

  • ambtenarenoverlegmomenten Scheldeland;
  • ontmoetingsmomenten, studiereizen en sectormomenten;
  • brandingtraject Scheldeland in samenwerking met alle partners;
  • productontwikkeling, marketing en promotie i.s.m. steden en gemeenten;
  • structureel overleg rond bepaalde thema’s.

Stevig lokaal draagvlak

Een florerende bestemming heeft niet alleen oog voor de beleving van de bezoeker, maar houdt ook rekening met de wensen en verwachtingen van inwoners, lokale ondernemers en het lokaal bestuur. Deze visie is de rode draad doorheen onze plannen en aanpak. Wil je hier meer over weten? Check reizennaarmorgen.be.

Uit een studie van Toerisme Vlaanderen i.s.m. KU Leuven, Toerisme Scheldeland, Rivierpark Scheldevallei en zeven Scheldeland-gemeenten blijkt trouwens dat 7 op 10 inwoners toerisme steunen. 56% meent dat toeristische ontwikkelingen de gemeente ten goede komen.

Heb je een idee om het toeristisch aanbod in jouw stad of gemeente te verbeteren en past dit binnen het strategisch plan Scheldeland?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jouw project een flinke duw in de rug kunnen geven.

Marilou Dubois
Functie
regiocoördinator Scheldeland
Telefoon
052 33 98 07
Mobiel
0496 12 43 42

Gerelateerd aanbod

  • Beeldbank toerisme ​​Geniet van gratis toegang tot duizenden kwaliteitsvolle foto’s van toeristische locaties, attracties en activiteiten dankzij de digitale beeldbank van Toerisme Provincie Antwerpen.
  • Regiopromotie Scheldeland Toerisme Scheldeland zet alles op alles om Scheldeland als toeristische bestemming op de kaart te zetten. Ontdek de voordelen voor jouw gemeente.