Geef je mening over gedeeltelijke sluiting Ring rond Geel

publish date
20.07.2023

Het doorgaande (vracht)verkeer omleiden naar de ring rond Geel zal de verkeersleefbaarheid en de leefkwaliteit van duizenden gezinnen, schoolgaande jongeren en weggebruikers verbeteren. Met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Regionale ontsluiting Geel bis maakt de provincie Antwerpen de aanleg van een nieuwe weg mogelijk. Het ontwerp-PRUP is klaar en wordt in openbaar onderzoek gelegd. Van vrijdag 18 augustus tot en met maandag 16 oktober 2023 kan iedereen het inkijken en er zijn mening over geven.

Ongevallen, onveilige situaties en heel wat hinder in het centrum van Geel worden veroorzaakt door het doorgaande (vracht)verkeer. De oplossing is het gedeeltelijk doortrekken van de ring rond Geel tot aan de Retieseweg (N118). Dat zal de verkeersleefbaarheid en de leefkwaliteit van duizenden gezinnen, schoolgaande jongeren en weggebruikers verbeteren. De aanleg van die nieuwe weg maakt de provincie Antwerpen mogelijk met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Regionale ontsluiting Geel bis.

Zo’n nieuwe weg inplannen in een stedelijke omgeving is geen sinecure. We hebben een grondig onderzoek uitgevoerd en bij verschillende instanties advies ingewonnen. De mening van de Geelenaars vroegen we tijdens een online enquête, twee dialoogmarkten en de publieke raadpleging over de startnota van het PRUP. De provincie Antwerpen, de stad Geel, enkele Vlaamse adviesinstanties en onafhankelijke milieuexperten gingen daarmee aan de slag om te komen tot zeven mogelijke locaties voor de nieuwe weg.

We onderzochten welke effecten elke locatie zou hebben op zaken als mobiliteit, biodiversiteit, lucht, water, geluid, mens en omgeving. De conclusies van die plan-MER (MilieuEffectenRapport) liggen aan de basis van de keuze voor de zone tussen Fittelaarsdijk en Katersberg. In het ontwerp-PRUP hebben we dat samen met de stad Geel en het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verder uitgewerkt. Dat ontwerp-PRUP én de ontwerp-plan-MER liggen in openbaar onderzoek van vrijdag 18 augustus tot en met maandag 16 oktober 2023. Iedereen is welkom om de documenten in te kijken en erop te reageren. We organiseren ook een infomarkt op dinsdag 5 september 2023 in zaal de Waai, Werft 28 in Geel. Je komt langs wanneer het jou past, tussen 18 en 21 uur. Je leest er op posters een samenvatting van de nota’s en je kunt er vragen stellen aan de projectmedewerkers.

Je mening geven?

Het ontwerp-PRUP en de ontwerp-plan-MER inkijken doe je:

Reageren doe je schriftelijk, van vrijdag 18 augustus tot en met maandag 16 oktober 2023, op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan procoro@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekende brief aan de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • bij afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • in het stadhuis van Geel, Werft 20, 2440 Geel;
  • op de infomarkt van 5 september 2023.

TIP: Bezoek de infomarkt in zaal de Waai (Werft 28 in Geel) op dinsdag 5 september 2023 tussen 18 en 21 uur. Je komt langs wanneer het jou past om op posters een samenvatting van de documenten te lezen en vragen te stellen aan de projectmedewerkers.

Volgende stappen

Ook de wettelijk bepaalde instanties bekijken het ontwerp-PRUP een laatste keer en bezorgen hun advies. De provincie Antwerpen verwerkt alle adviezen en reacties uit het openbaar onderzoek. Indien nodig past ze het ontwerp-PRUP aan om te komen tot een definitief PRUP. Dat zal de voorkeurslocatie vastleggen en de randvoorwaarden bepalen om de hinder op mens en milieu te beperken. Pas dan kan AWV het exacte tracé vastleggen, een vergunning aanvragen en de weg aanleggen.

Op de hoogte blijven?

Bezoek regelmatig de webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis voor de meest actuele informatie. Je kunt je daar ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief over de opmaak van dit PRUP.