Bedrijfshulpverlener opfrissing

Doelgroep

Je volgde al een basisopleiding bedrijfshulpverlener en je wil je competenties behouden.

Deelnemingsvoorwaarden

Je bent al in het bezit van een brevet bedrijfshulpverlener.

Leerdoelstellingen

De wetgever verplicht werkgevers om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren. In het kader van de Codex welzijn op het werk zijn er heel wat wettelijke voorschriften waaraan organisaties, scholen en bedrijven moeten voldoen, afhankelijk van de risico’s verbonden aan de activiteiten die ze uitvoeren. Zodra er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen, moet er een bedrijfshulpverlener beschikbaar zijn die in geval van een ongeval of ziekte eerste hulpverlening kan verlenen aan collega’s en/of derden.

Je herhaalt alle vaardigheden die je in de vingers moet hebben om bij een ongeval of bij een ziekte op te treden als eerstelijnshulpverlener. De bijscholing leidt tot een officieel erkend brevet.

Programma

De opleiding duurt minimum 4 uur. Je krijgt een opfrissing over hoe je noodsituaties adequaat benadert. 

Praktisch

o Kostprijs 55 euro
o 4 uur waarna attest

o Data:

  • 29 oktober 2020 van 8 tot 12 uur
    Opfrissing traumatologie
  • 22 maart 2021 van 13 tot 17 uur
    Opfrissing inwendige ziekten 

Andere data in gedachten of de opleiding bij jou op het werk volgen? Geef ons een seintje.

Meer info? 

Bavo Cauwenberghs

Functie
Hoofdcoördinator medische opleidingen & rampenmanagement
T
03 540 02 61

Volgende van de detaillijst