Assertiviteit en conflicthantering – niveau C

Doelgroep

Je werkt al als Calog-personeel op niveau C. Dit is 'burgerpersoneel' en staat voor Cadre Administrative & Logistique/Logistiek Administratief Kader. Je kunt je enkel inschrijven via DSE (directie van de opleidingen) Brussel.

Leerdoelstellingen

Je frist je kennis over de de basisprincipes van communicatie op. Je leert de verschillen tussen assertieve, agressieve en subassertieve reacties. Je krijgt constant feedback over je eigen aanpak.

Programma

De opleiding duurt 24 uur en de theorie wordt gegeven met PowerPoint-presentaties. Nadien volgt er een interactief dialoogmoment.

  • basiscommunicatie
  • interactieve oefeningen (spreken/luisteren)
  • non- verbale communicatie
  • geven en krijgen van feedback
  • veranderende politie in een veranderende maatschappij
  • wat ergert je aan het gedrag van de burger en omgekeerd
  • theorie conflicthantering
  • escalatie en 'desescalatie' van een conflict
  • oorzaken en uitingen van agressie 

Meer info?

 

Volgende van de detaillijst