Baliepersoneel, collegialiteit en samenwerken

Doelgroep

Je bent een Calog-medewerker niveau D en je wilt een attest behalen.

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

  • Je ontdekt het belang van op een goede en klantvriendelijke manier contact te leggen met de klant en een positieve ambassadeur te zijn van de politie.
  • Prioriteiten stellen op vlak van collegialiteit
  • Je leert je bagage op het vlak van mensenkennis in te zetten en je skills op het vlak van samenwerking te verfijnen.

Programma

Theorie

  • basisvaardigheden communicatie
  • conflicthantering

Praktijk
De verworven kennis wordt getest tijdens rollenspelen.

Wanneer

Er start telkens een opleiding zodra er genoeg kandidaten zijn.

Meer info?

Volgende van de detaillijst