Basisbegrippen technopreventie

Erkenningsnummer 3399

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. Je hebt een duidelijke interesse voor alles wat met preventie en technische materies te maken heeft.

Bijkomende afspraken

Om je brevet te behalen, moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065 en dit om 8:15 uur stipt.

Je kunt je enkel inschrijven via de bevoegde HRM-dienst en enkel met het vaste inschrijvingssjabloon.

Programma

De opleiding duurt 8 uur.

Deel 1: theorie (1/2 dag)

 • technopreventie, de oorsprong, de filosofie, de functie van technopreventieve adviseur, de instrumenten voorgesteld door de Directie Lokale Integrale Veiligheid
 • rol van de wijkagent, interventieagent, de deontologie
 • statistieken en modus operandi

 • beveiligingsmaatregelen:
  - de organisatorische maatregelen
  - de bouwkundige en mechanische maatregelen
  - de elektronische maatregelen en wetgeving
 • belastingvermindering voor de investeringen in beveiliging
 • basis voor brandbeveiliging en het verband tussen safety en security

Deel 2: praktijk (1/2 dag)

 • tonen van foto’s van een particuliere woning en in groep nadenken over de manier om deze te beveiligen
 • voorstelling van beveiligingsmateriaal: bijvoorbeeld het materiaal van de technotrolley

Aantal deelnemers

maximum 20

Meer info?

Volgende van de detaillijst