Bezoldigd zakenvervoer

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Bijkomende afspraken

Voor het behalen van je brevet moet je minstens 80% van de opleiding bijwonen. Je meldt je aan in uniform, conform de modaliteiten van de omzendbrief GPI 065, om 08.15 uur stipt.

Inschrijven kan uitsluitend door de bevoegde HRM-dienst via het vaste inschrijvingssjabloon. De kostprijs van de opleiding is inbegrepen in de vaste bijdrage van de zone.

Programma

De opleiding duurt 20 lesuren (12 uur theorie en 8 uur praktijk).


Deel I: theorie

  • classificatie zakenvervoer
  • toegang tot het beroep en de markt voor de ondernemingen gevestigd in België 
  • in de EER en buiten de EER
  • gebruik van de vrachtbrief
  • toepassing onmiddellijke inning
  • opstellen proces-verbaal

Deel II: praktijk

Voor het praktijkgedeelte wordt de klas in 3 groepen gesplitst waarbij elke groep één van de 3 praktijkdagen zal volgen. Campus Vesta bepaalt de indeling.

Aantal deelnemers

maximum 18

Meer info?

Volgende van de detaillijst