Drugs in het verkeer

Erkenningsnummer 3342 + 3343

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

Deelnemingsvoorwaarden

Je hebt al kennis van de procedure alcoholintoxicatie en hebt een stevige basiskennis verkeerswetgeving.

Leerdoelstellingen

Leer hoe je de druggebruiker uit het verkeer kunt halen, hoe je met eventueel ongewenst gedrag omgaat, wat het wettelijke kader is waarbinnen je kunt handelen en hoe je verhindert dat de druggebruiker derden schade berokkent.

Meer info?

Volgende van de detaillijst