Opleiding preventieadviseur niveau 2 - specialisatiemodule

Organisator
Provinciaal Veiligheidsinstituut

Als je aan de slag wilt als preventieadviseur niveau 2, dan moet je een 'aanvullende vorming' doorlopen. Deze wettelijk erkende opleiding bestaat uit 2 delen: een basismodule en een specialisatiemodule. Bij het Veiligheidsinstituut kan je voor beide terecht, al dan niet opeenvolgend.

Datum/uur
  • van 11 mei 2020 tot 20 november 2020
  • Enkel op maandag
Datum/uur
  • van 1 september 2020 tot 15 januari 2021
  • Enkel op dinsdag

Raadpleeg vooraf onze annulerings- en betalingsvoorwaarden

Prijs

€ 1970 incl. btw voor de opleiding met start in 2019.

€ 2010 incl. btw voor opleidingen met start in 2020.

Liever minder betalen? Voor onze opleidingen zijn diverse steunmaatregelen mogelijk.

Locatie

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut vind je in de Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem.

Doel van de cursus

Deze specialisatiemodule is het vervolg op de multidisciplinaire basismodule. We werken verder toe naar het doel om de deelnemers voor te bereiden op een job als preventieadviseur.

In deze module gaan we diepgaander in op bepaalde thema’s, zoals elektriciteit, producten met gevaarlijke eigenschappen, psychosociale aspecten, … Daarnaast komen er ook een aantal nieuwe thema’s aan bod, bv. TMB, specifieke risicogroepen, gedragscultuur, …. Aan de hand van een groepsoefening zetten we een preventiebeleid op voor een fictief bedrijf. Daarnaast organiseren we ook een dag op verplaatsing waar deelnemers de mogelijkheid krijgen om onder begeleiding een aantal taken van de preventieadviseur uit te voeren.

Wat houdt de cursus in

De cursus is opgebouwd zoals vereist in titel 4 van boek II van de codex over het welzijn op het werk, dat je kan raadplegen op de website van FOD WASO. Zoals je daar leest, bestaat de opleiding uit een multidisciplinaire basismodule en een specialisatiemodule arbeidsveiligheid niveau 2. We bieden deze 2 modules apart aan, maar je kan ze ook aaneensluitend volgen (= de volledige cursus).

De specialisatiemodule bestaat uit

  • klassikale lessen - 17 lesdagen
  • groepsopdrachten 
  • synthesemoment met verplichte aanwezigheid
  • mondeling open boek examen
  • eindwerk met presentatie voor een jury

Docenten

Voor deze opleiding werken we enerzijds met interne docenten en anderzijds met freelance docenten die beschikken over specifieke (expert)ervaring in het werkveld.

Deelnemingsvoorwaarden

Beschikken over een attest van de multidisciplinaire basismodule niveau 2.

Ook interessant voor je collega's?

Gebruik de deelknopjes onderaan en stuur hen de link door.

Reglement

Op deze opleiding is het reglement open opleidingen van toepassing. Je kan dit onderaan deze pagina raadplegen, alle deelnemers aan de cursus ontvangen dit uiteraard bij de start van de opleiding.

Contactpersoon

Volgende van de detaillijst