Preventieadviseur niveau 2 - volledige cursus

Als je aan de slag wilt als preventieadviseur niveau 2, dan moet je een 'aanvullende vorming' doorlopen. Deze wettelijk erkende opleiding bestaat uit 2 delen: een basismodule en een specialisatiemodule. Bij het Veiligheidsinstituut kan je voor beide terecht, al dan niet opeenvolgend.

Datum

 • 14 maart 2019 tot 3 april 2020, les op donderdag van 9u tot 16u15

Raadpleeg vooraf onze annulerings- en betalingsvoorwaarden

Prijs

€ 3560 incl. btw

Liever minder betalen? Voor onze opleidingen zijn diverse steunmaatregelen mogelijk.

Locatie

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut vind je in de Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem.

Wat houdt de cursus in

De cursus is opgebouwd zoals vereist in titel 4 van boek II van de codex over het welzijn op het werk, dat je kan raadplegen op de website van FOD WASO. Zoals je daar leest, bestaat de opleiding uit een multidisciplinaire basismodule en een specialisatiemodule arbeidsveiligheid N2.

Wanneer je beide modules tot een goed einde brengt, ontvang je het getuigschrift preventieadviseur N2.

In de basismodule mag je het volgende verwachten:

 • klassikale lessen - 20 lesdagen
 • groepsopdrachten om de leerstof in praktijk te brengen
 • synthesemoment met verplichte aanwezigheid
 • VOL-VCA examen en schriftelijk open boek examen

De specialisatiemodule bestaat uit

 • klassikale lessen - 15 lesdagen
 • groepsopdrachten om de leerstof in praktijk te brengen
 • 2-daags synthesemoment met verplichte aanwezigheid
 • mondeling open boek examen met schriftelijke voorbereiding
 • eindwerk met presentatie voor een jury

Reglement

Op deze opleiding is het reglement open opleidingen van toepassing. Je kan dit onderaan deze pagina raadplegen, alle deelnemers aan de cursus ontvangen dit uiteraard bij de start van de opleiding.

Deelnemingsvoorwaarden

Beschikken over

 • het diploma hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen OF
 • het getuigschrift preventieadviseur niveau 3, aangevuld met een bewijs dat je 5 jaar ervaring hebt in een preventiedienst

Deze cursus behandelt enkel de Belgische invulling van de Europese regelgeving. In Nederland is die vaak afwijkend. Het getuigschrift 'preventieadviseur niveau 2' kan in Nederland worden erkend als MVK-diploma, mits gunstig advies van Hobeon SKO. Informeer je hierover voordat je jezelf inschrijft.

Als Nederlandse cursist moet je een van de onderstaande documenten kunnen voorleggen om te starten aan de multidisciplinaire basismodule:

 • einddiploma van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 • einddiploma van het middelbaar beroepsonderwijs met kwalificatieniveau 4 (MBO4)
 • getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen
 • einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan

Ook interessant voor je collega's?

Gebruik de deelknopjes onderaan en stuur hen de link door.

Contactpersoon

Volgende