Gerenoveerd lasatelier PTS Boom met vonken en vuur ingehuldigd

publish date
05.10.2023

Op donderdag 5 oktober werd in PTS Boom het gerenoveerde lasatelier feestelijk geopend. Stagebedrijven en bedrijven uit de buurt kregen de primeur tijdens een bedrijvenavond. De school wil op die manier de bedrijfswereld kennis laten maken met de opleidingen en moderne infrastructuur van de school.

Na een renovatieperiode van 17 maanden nam PTS Boom op donderdag 5 oktober het gerenoveerde lasatelier officieel in gebruik. De originele art deco-gebouwen, ontworpen door stadsbouwmeester en architect Camille Bal en architect Ernest Lamot, dateren van de jaren 20 van de vorige eeuw. Het lasatelier, dat in de loop der jaren werd opgedeeld in kleinere lokalen en daardoor haar oorspronkelijke grandeur verloor, werd tijdens de renovatie opnieuw getransformeerd tot één grote open ruimte met overvloedig natuurlijk licht. De renovatie herstelt de historische spant- en kolommenstructuur met moderne technieken en materialen.

Zaagtanddaken van werkhuizen PTS Boom

Aandacht voor erfgoed én welbevinden gebruikers

De nieuwe inrichting van het lasopleidingscentrum bewaart niet alleen het erfgoed maar creëert ook een aangename leeromgeving voor de leerlingen. In de jaren 20 van de vorige eeuw wisten ze al dat natuurlijk licht het welbevinden van de gebruikers bevordert. De herinrichting van het lasatelier van PTS Boom herstelt de historische architectuur met behulp van lichte en transparante materialen, zoals witgelakte stalen onderdelen en veel glas. Dit creëert een aangename leeromgeving voor de leerlingen die hier hun vak zullen leren.

Al in 2019 werd gestart met de voorbereiding en de planning van de ingrijpende werken aan de gebouwen, die erkend en beschermd zijn als monument onroerend erfgoed. Het architectuur- en adviesbureau Erfgoed en Visie werkte daarvoor een masterplan met verschillende restauratiefases uit. Daarbij werd een respectvolle omgang met de waardevolle architecturale kenmerken vooropgesteld. Dankzij ingrepen inzake energieverbruik, geluidsisolatie, binnenklimaat en stofafzuiging werd het lasatelier bovendien een uiterst duurzame leeromgeving voor de leerlingen die er zullen worden opgeleid.

Augmented reality in PTS Boom

Augmented reality in het lasatelier

Arnold Callay, directeur van PTS Boom, benadrukt de voordelen voor zowel leerkrachten als leerlingen: "De open ruimte geeft ons de mogelijkheid om beter toezicht te houden op de leerlingen en zorgt voor een betere structuur bij het plaatsen van machines. Flexibiliteit tussen praktijk- en theorielessen wordt vergroot, en we introduceren zelfs ‘augmented reality lassen’ om de leerervaring te verbeteren. Op die manier kunnen we goed geschoolde werkkrachten blijven garanderen aan de industrie."

En dat is nodig want er is een enorm tekort aan technisch geschoold personeel in ons land en bedrijven zijn naarstig op zoek naar goed opgeleide werknemers. De job van lasser staat al jaren op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB. Door in te zetten op moderne leermiddelen zoals de virtuele lassimulator is wie afstudeert op PTS Boom helemaal mee met de nieuwste technieken.

Het leren lassen met een virtuele lassimulator biedt heel wat voordelen. De leerlingen zetten een AR-helm op om vervolgens met een lastoorts en QR-laskaarten een lassimulatie te creëren gebaseerd op alle vier de handmatige booglasprocessen. De handelingen zijn precies hetzelfde als bij echt lassen maar dan zonder de lasgeur en de vonken. De leraar volgt alles nauwkeurig op met een computer en bespreekt de oefening achteraf met de leerling. De nieuwe technologie zorgt er bovendien voor dat leerlingen meer zullen kunnen oefenen waardoor ze ook sneller zullen kunnen doorstromen naar moeilijkere opdrachten en beter gemotiveerd blijven.