Gaspakdrager

Deelnemingsvoorwaarden

  • Je bent houder van het brevet brandweerman.
  • Je bent in het bezit van een recent medisch attest, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer.

Leerdoelstellingen

Je wordt wegwijs gemaakt in de inzetprocedures van een gaspak bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Je leert veilig werken en optimaal bewegen in een gaspak.

Na de opleiding ben je in staat om als gaspakdrager een procedure te starten bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Programma

De praktijkoefeningen zijn het belangrijkste onderdeel van deze opleiding. Je leert de specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het bewegen en werken in een gaspak. Je herhaalt communicatietechnieken en overloopt de  interventieprocedures. Daarnaast train je op het efficiënt toepassen van het gaspak: eventueel afdichtingsmateriaal gebruiken, het gaspak onderhouden, ... Ook veilige goederenopslag en goederenvervoer komen aan bod.

De cursus wordt gegeven aan de hand van een syllabus en PowerPoint-presentaties.

Er volgt een theoretisch examen, naast een permanente evaluatie.

Datum

op aanvraag

Inschrijvingsformulier

Meer info?