MO1

Modulaire brandweeropleiding cfr. vroegere opleiding tot sergeant.

Leerdoelstellingen

Tijdens de opleiding MO1 krijg je meer inzicht in het verloop van een interventie. Je maakt kennis met je taak als bevelvoerder. Zo ga je een interventie op een gestructureerde wijze leiden, met kennis van zaken en met oog voor de eigen veiligheid en die van je team.

Je krijgt inzicht in blustactieken bij verschillende branden en maakt kennis met vaste blusinstallaties en brandbeveiligingsinstallaties. Je leert vaardigheden zoals rapporteren, communiceren, leidinggevende opdrachten vervullen en didactische overdrachtstechnieken hanteren.

Programma

De opleiding duurt 254 uur en bestaat uit de volgende modules:

1. Bevelvoering
2. Brandbestrijding 1
3. Brandbestrijding 2
4. Compartment Fire Behaviour Training praktijk
5. Industriële brandbestrijding
6. Hulpverlening
7. Gevaarlijke stoffen 1
8. Gevaarlijke stoffen 2
9. GIP
10. FOROP1
11. PREV1
12. EVAL

De eerste negen modules zijn generieke kennis. Wie bij de beroepsbrandweer wil, moet echter ook de modules 10, 11 en 12 volgen. Vrijwilligers hebben de vrije keuze.

Voorwaarden inschrijving

 • Elke deelnemer heeft al het brevet BO2 of KPL op zak of is een administratief personeelslid van de hulpverleningszone.
 • Er kunnen per opleiding slechts 24 cursisten deelnemen. Schrijf je meerdere kandidaten in? Dan vragen we je een rangorde van de ingeschreven kandidaten mee te sturen. 
 • We reserveren geen plaatsen: enkel kandidaten waarvan we een inschrijvingsformulier + bestelbon ontvangen, komen in aanmerking.

Startdata modules 1 tot en met 6

Module 1:

 • 13 januari 2023
 • 9 september 2023

Module 2, 3 en 4:

 • 3 februari 2023
 • 14 oktober 2023

Module 6:

 • 12 mei 2023
 • 30 september 2023

Startdata FOROP1 (module 10)

 • 18 april 2023
 • 16 september 2023

Startdata PREV1 (module 11)

 • 28 februari 2023
 • 9 september 2023

Startdata EVAL (module 12)

 • 31 januari 2023
 • 16 september 2023

Meer info?