NMO1 (sergeant)

Leerdoelstellingen

Tijdens de opleiding NMO1 krijg je meer inzicht in het verloop van een interventie. Je maakt kennis met je taak als bevelvoerder. Zo ga je een interventie op een gestructureerde wijze leiden, met kennis van zaken en met oog voor de eigen veiligheid en die van je team.

Je krijgt inzicht in blustactieken bij verschillende branden en maakt kennis met vaste blusinstallaties en brandbeveiligingsinstallaties. Je leert vaardigheden zoals rapporteren, communiceren, leidinggevende opdrachten vervullen en didactische overdrachtstechnieken hanteren.

Programma

De opleiding duurt 230 uur en bestaat uit negen modules.

1. Bevelvoering
2. Brandbestrijding 1
3. Brandbestrijding 2
4. Compartment Fire Behaviour Training praktijk
5. Industriële brandbestrijding
6. Hulpverlening
7. Gevaarlijke stoffen 1
8. Gevaarlijke stoffen 2
9. GIP

Voorwaarden inschrijving

 • Elke deelnemer heeft al het brevet BO2 of KPL op zak of is een administratief personeelslid van de hulpverleningszone.
 • Er kunnen per opleiding slechts 24 cursisten deelnemen. Schrijf je meerdere kandidaten in? Dan vragen we je een rangorde van de ingeschreven kandidaten mee te sturen. 
 • We reserveren geen plaatsen: enkel kandidaten waarvan we een inschrijvingsformulier + bestelbon ontvangen, komen in aanmerking.

Startdata

Bevelvoering

 • 11 januari 2024
 • 1 juni 2024
 • 11 januari 2025
 • 17 januari 2025

Cluster gevaarlijke stoffen/IBB (module 5, 7 en 8)

 • 30 januari 2024
 • 19 april 2024
 • 7 september 2024

Cluster brandbestrijding (module 2, 3 en 4)

 • 11 maart 2025
 • 6 september 2025

Cluster THV (module 6)

 • 9 september 2025
 • 17 januari 2026

GIP module 9

 • 3 september 2025

Meer info?