Diefstalpreventieadviseur / TPA

Erkenningsnummer 2132

Doelgroep

Je bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. De opleiding richt zich zowel tot de uitvoerende politieambtenaren, Calog-personeel, als lokale ambtenaren.  

Deelnemingsvoorwaarden

Het politiepersoneel moet voldoen aan volgende toelatingsvoorwaarden:

 • je bent lid van het operationeel of administratief en logistiek kader (Calog) van de geïntegreerde politie en je bent uitdrukkelijk door de korpschef van je politiezone belast met opdrachten als diefstalpreventie adviseur
 • ben je lid van het administratief en logistiek kader (Calog)? Dan word je toegelaten als:

  * je minimaal van niveau C bent
  * je over de nodige middelen beschikt voor het uitoefenen van deze opdrachten
  * je technisch onderlegd bent en een technische analyse kunt uitvoeren
  * je een duidelijke interesse hebt voor alles wat met preventie en technische materies te maken
  heeft
   

Bijkomende afspraken

Om deel te kunnen nemen aan de evaluatie moet je als deelnemer minstens 80% van de opleiding bijwonen.

Elke kandidaat krijgt in de loop van de opleiding een concrete examendatum en –uur waarop hij/haar zich moet aandienen voor het mondelinge examen. Elke kandidaat die voor het examen is gezakt, krijgt de mogelijkheid zich opnieuw voor het examen aan te bieden.

Richtlijnen voor de stages: aan het einde van elke module realiseert elke kandidaat een stage van 8 uren diefstalpreventie met een stagebegeleider die minstens drie jaar diefstalpreventie adviseur is. De kandidaat voorziet zelf in een stagebegeleider voor de duur van de stages.

Voor module 1 bevat de stage verplicht een plaatsbezoek van een woning. Eenzelfde stagebegeleider mag twee of drie kandidaten begeleiden bij het bezoeken van eenzelfde woning, maar deze groep moet beperkt blijven.

Voor modules 2 en 3 bestaat de stage uit een bezoek aan één of meerdere beroepslokalen of (semi-) openbare gebouwen. Ook hier kan één stagebegeleider een beperkte groep kandidaten begeleiden.

Er zijn voor alle modules twee typen van bezoeken mogelijk:
- een bezoek waarbij de stagebegeleider de veiligheidsdiagnostiek uitvoert
- een bezoek waarbij de kandidaat de diagnostiek alleen uitvoert

Tijdens het geheel van de stages, moet de cursist minstens één bezoek van het tweede type brengen.

Programma

De opleiding duurt 72 lesuren + 3 x 8u stage

MODULE 1: Globale beveiligingsmethodologie (40 lesuren)

 • Cursus A     Inleiding
 • Cursus B     De filosofie van technopreventie
 • Cursus C     Juridische aspecten van het slachtoffer
 • Cursus D     Wetgevende elementen
 • Cursus E     Risicoanalyse en –beheer
 • Cursus F     Veiligheid van personen
 • Cursus G     Beveiliging van privégoederen
 • Cursus H     Organisatorische beschermingsmaatregelen
 • Cursus I      Mechanische beschermingsmaatregelen (deel 1)
 • Cursus J     Mechanische beschermingsmaatregelen (deel 2)
 • Cursus K     Elektronische maatregelen
 • Cursus L     Architecturale beschermingsmaatregelen en omgevingsmaatregelen
 • Cursus M     Technopreventie en verzekeringen
 • Cursus N     Integratieoefeningen

Stage module 1 (8 uren)

MODULE 2: Bijzondere beveiligingsmethodologie – zelfstandige ondernemers (16 lesuren)

 • Cursus A     Het standpunt van de zelfstandige
 • Cursus B     De procedure voor de fiscale aftrek voor investeringen in beveiliging
 • Cursus C     Risicoanalyse toegepast op de module ‘zelfstandige ondernemers’ + oefeningen
 • Cursus D     Wettelijk kader
 • Cursus E     Voorstelling van het materiaal speciaal bestemd voor de module ‘zelfstandige ondernemers’
 • Cursus F     Concrete voorbeelden van beveiliging

Stage module 2 (8 uren)

MODULE 3: Bijzondere beveiligingsmethodologie – openbare gebouwen (16 uren)

 • Cursus A     Risicoanalyse toegepast op de module ‘openbare gebouwen’ + oefeningen
 • Cursus B     Concrete voorbeelden van beveiligingen (deel 1)
 • Cursus C     Voorstelling van het materiaal speciaal bestemd voor de module ‘openbare gebouwen’
 • Cursus D     Concrete voorbeelden van beveiligingen (deel 2)
 • Cursus E     Bescherming van kunstwerken – analyse van het fenomeen

Stage module 3 (8 uren)

Data

doorlopend

Meer info?