Publieke raadpleging PRUP Groengebied Terhagen Boom

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van 14 juni tot en met 12 augustus 2021, kan iedereen zijn of haar mening over de start- en procesnota van het PRUP Groengebied Terhagen Boom geven. In de startnota staat wat we met het PRUP willen bereiken en in de procesnota hoe we het PRUP opmaken.

Datum
 • van 14 juni 2021 tot 12 augustus 2021

Start- en procesnota

Beide documenten kun je hieronder downloaden. Je kunt ook een papieren versie gaan inkijken op deze locaties:

 • provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen (tel. 03 240 66 23);
 • gemeentebestuur van Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom (tel. 03 880 18 50);
 • gemeentebestuur Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst (tel. 03 880 00 60).
PRUP Groengebied Terhagen Boom: situering op luchtfoto
Situering op luchtfoto

Je mening geven

Reageren op de start- en procesnota doe je schriftelijk van 14 juni tot en met 12 augustus 2021 op één van de volgende manieren:

 • Per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
 • Online via het digitale inspraakformulier;
 • Per brief (aangetekend verzenden of tegen ontvangstbewijs afgeven) aan:
 • provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • gemeentebestuur Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom;
 • gemeentebestuur van Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst;
 • Tegen ontvangstbewijs afgeven op de infomarkten van 23 en 24 juni 2021.

Meer informatie vind je op de webpagina over het PRUP Groengebied Terhagen Boom.