Publieke raadpleging Electrabelsite Schelle

De provincie Antwerpen startte de procedure voor opmaak van een PRUP Electrabelsite Schelle. Vanaf 18 maart 2019  zijn de start- en procesnota beschikbaar op deze provinciale webpagina . Dan start meteen ook de periode voor de publieke raadpleging, die loopt vanaf 18 maart tot en met 16 mei 2019.

Datum
  • van 18 maart 2019 tot 16 mei 2019

Hoe kan je een reactie indienen?

Je kan een reactie op de startnota indienen tijdens de publieke raadpleging vanaf 18 maart tot en met 16 mei 2019. Deze reactie dien je schriftelijk te richten en te bezorgen aan de deputatie van de provincie Antwerpen, uiterlijk op 16 mei 2019. Je doet dat op één van de volgende manieren:

  • vul het online inspraakformulier in
  • stuur een e-mail aan: ruimte@provincieantwerpen.be
  • verzend een aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • geef een brief af tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen)
  • stuur een aangetekend schrijven naar of geef een brief af op het gemeentehuis van Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle of op het gemeentehuis van Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem, of op het gemeentehuis van Niel, Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel

     
Organisator
Dienst Ruimtelijke Planning