Openbaar onderzoek over ontwerp-PRUP Regionale ontsluiting Geel bis

De ontwerpversie van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis is klaar en wordt in openbaar onderzoek gelegd. Van vrijdag 18 augustus tot en met maandag 16 oktober 2023 kan iedereen het inkijken en er zijn mening over geven.

Datum
  • van 18 augustus 2023 tot 16 oktober 2023

Het doorgaande (vracht)verkeer omleiden naar de ring rond Geel zal de verkeersleefbaarheid en de leefkwaliteit van duizenden gezinnen, schoolgaande jongeren en weggebruikers verbeteren. Met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Regionale ontsluiting Geel bis maakt de provincie Antwerpen de aanleg van een nieuwe weg mogelijk.

Iedereen is welkom om het ontwerp-PRUP en de ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport) in te kijken en erop te reageren. We organiseren ook een infomarkt op dinsdag 5 september 2023 in zaal de Waai, Werft 28 in Geel.

Je mening geven?

Het ontwerp-PRUP en de ontwerp-plan-MER inkijken doe je:

Reageren doe je schriftelijk, van vrijdag 18 augustus tot en met maandag 16 oktober 2023, op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan procoro@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekende brief aan de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • bij afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • in het stadhuis van Geel, Werft 20, 2440 Geel;
  • op de infomarkt van 5 september 2023.

Volgende stappen

Ook de wettelijk bepaalde instanties bekijken het ontwerp-PRUP een laatste keer en bezorgen hun advies. De provincie Antwerpen verwerkt alle adviezen en reacties uit het openbaar onderzoek. Indien nodig past ze het ontwerp-PRUP aan om te komen tot een definitief PRUP. Dat zal de voorkeurslocatie vastleggen en de randvoorwaarden bepalen om de hinder op mens en milieu te beperken. Pas dan kan AWV het exacte tracé vastleggen, een vergunning aanvragen en de weg aanleggen.

Surf voor meer info naar de webpagina over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis.