Nieuwe fiets- en voetgangerstunnel in Rivierenhof

publish date
10.03.2022

Om fietsers en wandelaars tijdens de Oosterweelwerken een veilige doorgang langs de Turnhoutsebaan te garanderen, bouwt Lantis vanaf 14 maart 2022 een nieuwe tunnel aan parking West.

 

De toekomstige tunnel maakt deel uit van het Ringfietspad en komt ter hoogte van parking West in het provinciaal domein Rivierenhof in Deurne. Fietsers die vanuit het noorden komen, kunnen zo ondergronds de Turnhoutsebaan oversteken naar de Parkweg. Die ondergrondse doorsteek is vandaag al mogelijk, maar tijdens de heraanleg van de Ring verdwijnt deze doorsteek in de werfzone. Door nu een nieuwe doorsteek aan te leggen, blijft veilig fietsverkeer tijdens de werken mogelijk. Er ontstaat meteen ook een nieuwe definitieve kruising, die comfortabeler en veiliger is dan de huidige en perfect aansluit op de toekomstige fietsinfrastructuur.

Ook voetgangers kunnen gebruik maken van de tunnel om de Turnhoutsebaan ondergronds te kruisen. Naast het 6,5 meter brede fietspad is er een voetgangerszone van twee meter voorzien. Die wordt in een ander materiaal aangelegd om het onderscheid voor fietsers en voetgangers duidelijk te maken. Om de nieuwe tunnel te integreren in de bestaande infrastructuur, moet de aansluiting met het bestaande fietspad worden aangepast. Die komt in een valleistructuur te liggen met langs weerzijden groene bermen. Na de werken aan de Ring kan de nieuwe infrastructuur zo naadloos aansluiten op de overkapping ter hoogte van Hof ter Lo.

Lantis doet er alles aan om tijdens de werken de hinder voor omwonenden, parkbezoekers en weggebruikers van het Rivierenhof tot een minimum te beperken. Toch zal u met volgende hinder rekening moeten houden:

  • Een derde van parking West (+/- 34 parkeerplaatsen) wordt tijdelijk ingenomen voor bouw van de nieuwe tunnel. Bovendien valt een kleine zone in het westen van het provinciaal domein binnen de werfzone. Deze zone wordt vanaf maandag 14 maart 2022 afgesloten en bouwklaar gemaakt. Daarbij moeten helaas ook een 8-tal bomen worden gekapt . De Parkweg en de toegangen naar de sport- en spelterreinen blijven tijdens de werken altijd bereikbaar.
  • Er geldt een parkeerverbod langs beide zijden van de Turnhoutsebaan tussen de Ring en de toegang tot parking West van het Rivierenhof.
  • Doorgang van het openbaar vervoer op de Turnhoutsebaan blijft altijd mogelijk met uitzondering van het inschuifweekend in november 2022.

Meer info en updates over deze werf lees je op de website van Lantis.