Een boompje vandaag, voor de bewoners van morgen

publish date
06.11.2023

PLANT MET ONS MEE

Wij planten een nieuwe woonwijk. En dat is geen schrijffout. Want samen met professionals en vrijwilligers van alle leeftijden planten we dit jaar 130.000 bomen aan in de hele provincie. Zodat de bewoners van onze bossen ook in de toekomst nog een thuis zullen hebben. En wij kunnen blijven genieten en ontspannen in onze prachtige bossen. Plant je mee?

Van 18 november 2023 tot 31 maart 2024 (plantseizoen) organiseert de provincie Antwerpen verschillende plantacties op provinciale gronden die speciaal voor bebossing werden vrijgemaakt en aangekocht.

Ook bij de Antwerpse Bosgroepen staan verschillende plantacties op de agenda, o.a. in het Prinsenpark (18/11), De Averegten (04/02) en Hertberg (06/02).

Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze plantacties. Voor sommige acties vragen we om voordien in te schrijven.

Voorzie kledij aangepast aan het weer en laarzen die vuil mogen worden. Wij zorgen voor het nodige materiaal.

Waarom koopt de provincie zelf grond om te bebossen?

Provincie Antwerpen wil 150 ha bebossen tegen 2024. Om deze ambitieuze doelstelling waar te maken, zetten we alles op alles: we gaan op zoek naar interessante gronden, onderhandelen en kopen grond aan, we maken provinciale gronden vrij voor bebossing. We ons focussen hierbij op gronden rond de provinciale groendomeinen of grenzend aan provinciale waterlopen. Dat alles doen we om onze natuur én onze mensen gezond te houden. Benieuwd hoeveel boompjes we al plantten? Tel mee met onze bosteller.