Vacature schoonma(a)k(st)er

publish date
18.10.2019

Momenteel organiseren wij een selectieprocedure voor een functie van schoonma(a)k(st)er bij Provinciaal Groendomein De Averegten. Je zal werken op volgend adres: Boonmarkt 4a, 2220 Heist-op-den-Berg. Wij bieden een halftijdse functies met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (tot en met 31/07/2020) aan.

Poets
Gezocht: gemotiveerde poetshulp voor De Averegten

Wat zal je, als schoonma(a)k(st)er bij De Averegten doen?

Uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden :

 • Schoonmaken van meubilair, installaties, publieke ruimten, sanitair, kantoorruimten, …
 • Gebruik maken van schoonmaakapparatuur en diverse schoonmaakproducten.
 • Signaleren van defecten, onregelmatigheden en voorraadtekorten.
 • Zorgen voor een gepaste behandeling en bestemming van afval.
 • Opruimen van materiaal, afval,… dat de orde en netheid van de lokalen verstoort.
 • Hiervoor zelf initiatief nemen
 • Op regelmatige basis het dienstgebouw van het Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28
  in Herselt, onderhouden
 • Meehelpen evenementen, zowel de voorbereiding , opruim en evenement zelf.
 • Onderhoudswerken op het domein (reinigen zitbanken, infoborden, vuilnisbakjes leegmaken, … )

 

Wie ben jij?

Als schoonma(a)k(st)er beschik je bijkomend over onderstaande specifieke gedragscompetenties:

 • je bent klantgericht
 • je hebt zin voor kwaliteit, orde en netheid
 • je bent resultaatsgericht
 • je staat open voor verandering
 • samenwerken is voor jou geen probleem
 • je antwoordt duidelijk en verstaanbaar op vragen van bezoekers
 • je kan zelfstandig je werk organiseren en plant je taken en opdrachten zodanig dat deze tijdig en correct worden uitgevoerd
 • ordelijk, verzorgd en veilig vervul je jouw taken en opdrachten, met respect voor de materialen
 • je bent flexibel 

Je beschikt hiernaast ook over volgende kenniscompetenties:

 • Kennis van schoonmaaktechnieken en/of ervaring in een gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling.
 • Kennis van diverse schoonmaak- en onderhoudsproducten.
 • Kennis van de onderhoudstechnieken in functie van de te behandelen oppervlakten en materialen.
 • Zin voor orde en netheid.
 • Kennis van hygiëneregels bij voeding.
 • Beschikken over een rijbewijs B of bereid zijn dit op korte termijn te behalen. 

BIJKOMEND AANDACHTSPUNT:

Goede kennis van het Nederlands is vereist.

Werkrooster:

Week 1:

 • maandag 8u-16u06 (7.36 uur)  
 • woensdag en vrijdag 8u-11u48 (3.48 uur)
 • zaterdag en zondag tussen 6u en 22u 3.48 uur werken


Week 2:

 • maandag 8u-16u06 (7.36 uur)  
 • woensdag en vrijdag 8u-11u48 (3.48 uur)

Een zekere flexibiliteit (die van 2 kanten komt) wordt verwacht bv. helpen tijdens evenementen, verlof opvangen van collega, … 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvoorwaarden
 
• Kennis van het Nederlands is noodzakelijk (Een taalexamen dient te worden afgelegd door de kandidaten die niet in het bezit zijn van een Nederlandstalig getuigschrift.)

• Beschikken over een rijbewijs B of bereid zijn dit op korte termijn te behalen 

• Lichamelijk geschikt zijn en een goede gezondheid genieten (medisch onderzoek van de aan te stellen kandidaat bij de geneeskundige dienst voor bepaalde onderworpen functies). Speciale normen voor kandidaten die als mindervalide zijn erkend. 
 
Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum. 
 
Voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit

Interne mobiliteit blijft een horizontale beweging, zodat voor deze functie in rang Ev enkel medewerkers met salariëring EV (E1-E2-E3) zich kandidaat kunnen stellen. 

Voorwaarden :  

• statutair of contractueel aangesteld zijn vanuit een vergelijkende selectieprocedure

• een minimale graadanciënniteit van één jaar hebben   

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum. 
 
Voorwaarden voor externe personeelsmobiliteit

Ben je personeelslid van een Autonoom Provincie Bedrijf en voldoe je aan de voorwaarden van interne mobiliteit of aan de bevorderingsvoorwaarden zoals ze in de vacature omschreven staan, kan je deelnemen aan deze selectieprocedure. 
 
Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

Wat bieden wij jou ?

Geïndexeerd loon Salarisschaal E1: 13.250 EUR – 15.000 EUR.

Bruto  942,35 EUR Netto : 819,64EUR
 
Na gunstige evaluatie zijn volgende salarisschalen voorzien: 
 
Na 4 jaar salarisschaal E2: 13.550 EUR – 15.650 EUR. Na 18 jaar salarisschaal E3: 14.200 EUR – 16.550 EUR.
 
Vorige openbare diensten worden gevalideerd. Privé-diensten kunnen worden aangerekend, mits de opgedane ervaring in het verlengde ligt van de functieomschrijving.
 
Bekijk onze loonsimulator om een getailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.
 
Extralegale voordelen

• gratis hospitalisatieverzekering met de mogelijkheid om gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten

• maaltijdcheques van € 7 

• gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk

• fietsvergoeding

• 35 dagen jaarlijkse vakantie (à rato de prestaties)

• extra legaal pensioen voor contractuele functies

• diverse opleidingsmogelijkheden

• personeelskring met uitgebreide sociale, familiale en sportieve activiteiten
 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

Na onderzoek van de ingezonden cv’s worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een competentiegericht interview.
 
Hoe stel je je kandidaat? Dien je kandidatuur (CV en motivatiebrief) online in via e-mail: els.vanmigerode@provincieantwerpen.be. 
 
De vacature kan steeds worden ingetrokken. Bij voldoende inschrijvingen kan de vacature vroeger worden afgesloten.
 
Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur. Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Els Van Migerode, consulent werving en selectie (tel. 03/240 64 23 of e-mail: els.vanmigerode@provincieantwerpen.be).

Volgende van de detaillijst