Diensten aangepast vervoer

In deze vervoersgebieden wordt er ook aangepast vervoer aangeboden door andere vervoersdiensten, zoals gemeentelijke en private handicars. Dankzij impulsen van de provincie ontstonden de voorbije jaren verschillende samenwerkingsverbanden, waarbij een aantal van deze handicars zijn gaan functioneren als steunpunten van de erkende Diensten Aangepast Vervoer.

Vlaanderen zorgt  met het ‘compensatiedecreet’ van 21 december 2013 voor een financieel kader om een gebiedsdekkend aanbod aangepast vervoer te organiseren.

De Vlaamse financiering via het compensatiedecreet bleek echter ontoereikend om de kosten van zo'n vervoersdienst te dekken. Daarom stelde de provincie een klaverbladfinancieringsmodel voor waarbij elke partij een deel betaalt. De provincie overtuigde ondertussen de meeste lokale besturen om een solidariteitsbijdrage te betalen om de vervoersdiensten te ondersteunen.

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid

Vlaanderen bereidt een nieuw decreet basisbereikbaarheid voor. Ook het aangepast vervoer zal in dit vervoersmodel een plaats krijgen. Als provincie en Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer zijn we betrokken bij de proefprojecten basisbereikbaarheid in de regio’s Mechelen en Antwerpen.