Overzicht databanken

De grootste databank is www.keep.eu. Deze databank verzamelt projecten uit alle grensoverschrijdende, transnationale en interregionale programma’s van de EU.

De verschillende Europese programma’s hebben ook een eigen databank van projecten uit hun programma:

Net zoals wij Antwerpse projecten verzamelen op www.europabijons.be, verzamelen een aantal andere provincies ook de projecten uit hun provincie op een eigen databank:

Databanken provincies