Analyse

Aanpak

Universiteit Antwerpen onderzocht eerst bestaande literatuur over voorspellers van uitstroom waar zorgorganisaties zelf invloed op kunnen hebben. Vervolgens selecteerden we de 5 factoren die het meeste voorkomen en gebruikten we deze voor de ontwikkeling van ons dashboard en onze twee interventies.

Tot slot analyseerden we bestaande interventies rond minder uitstroom in de zorg en bekeken we welke hiervan wel degelijk een (positief) effect hadden. 

Validatie

Thomas More Mechelen-Antwerpen valideerde de analyse en bevroeg externen tijdens twee focusgroepen. 

Matchen de voorspellers met de praktijk?

Vragen over de analyse?

Contacteer de projectmedewerkers van Universiteit Antwerpen

Tine Averens tine.averens@uantwerpen.be
Erik Franck erik.franck@uantwerpen.be
Kris Van den Broeck kris.vandenbroeck@uantwerpen.be

Voor vragen over de focusgroepen, contacteer de projectmedewerker van Thomas More Mechelen-Antwerpen:

Wessel van de Veerdonk
wessel.vandeveerdonk@thomasmore.be