Eetbaar groen

banner Voedsel+Dorp PDPO-project

Keuzewijzer Eetbaar Groen

De keuzewijzer eetbaar groen brengt eetbaar groen bij jou in de gemeente.  Jouw gemeente kan samen met geïnteresseerde burgers aan de slag gaan. Je doorloopt de keuzewijzer in 3 stappen. 

Eerst brengen jullie alle potentiële locaties om ‘eetbaar groen’ te realiseren in beeld. Na de opmaak van het locatieplan selecteren jullie één locatie en doorlopen jullie de keuzewijzer verder. Op het einde van dit proces gaan jullie aan de slag op het terrein.

Je kan op twee manieren tot een type eetbaar groen komen op de gekozen locatie. Enerzijds kijk je naar de eigenschappen van de locatie om te zien of een moestuin of een groene gevel op die plaats realistisch is. Anderzijds vertrek je vanuit de doelstellingen die jullie bepaalden. Komen we met volkstuintjes tegemoet aan de nood om mensen samen te brengen? Welk type eetbaar groen jullie gaan realiseren, hangt dus af van verschillende factoren. 

Om te vermijden dat het idee in de kast belandt, geeft de keuzewijzer ook tips over hoe tot een concrete realisatie over te gaan.

Voordelen van vergroening: het brengt mensen samen, het vrijwaart de open ruimte in en rond de kernen én het verbetert de levenskwaliteit in de kernen. Iets voor jouw gemeente? Ongetwijfeld wel! 

Voedsel+Dorp

Provincie Antwerpen start in 2021 samen met Velt vzw en RURANT vzw stadslandbouwprojecten op in de gemeenten Schelle, Herentals, Edegem en Grobbendonk. De gemeenten zorgen voor beschikbare ruimte en geëngageerde inwoners kiezen onder begeleiding van Velt vzw of RURANT vzw welk eetbaar groen er geteeld zal worden. Het kunnen kleinschalige initiatieven zijn die volledig gedragen worden door vrijwilligers uit de gemeente of grotere initiatieven waarbij een samenwerking met professionelen nodig is. Tijdens 2 participatieavonden zullen de participanten nadenken over de doelstellingen voor gemeente Schelle en geschikte types eetbaar groen selecteren uit de keuzewijzer. Daarna volgt de praktische voorbereiding en de taakverdeling en daarna kan de schop in de grond!

Logo's PDPO

Inspiratieboek eetbaar groen

Het inspiratieboek ‘succesvol eetbaar groen realiseren’ deelt ervaringen en tips met gemeenten die zelf een eetbaar groen-initiatief willen realiseren met hun inwoners. Zo’n participatief traject vergt wel wat expertise, dat ervaarde ook de provincie Antwerpen toen ze met enkele gemeenten aan de slag ging. Het plattelandsproject Voedsel + Dorp voorzag in de nodige omkadering om ervaring op te doen en die te delen in het inspiratieboek. Het inspiratieboek leest vlot en bulkt van de praktische tips. Het is de ideale basis voor gemeenten om met de juiste verwachtingen aan zo’n traject te beginnen. Heb je vragen over het gelopen traject van de provincie Antwerpen en gemeenten Edegem, Grobbendonk, Herentals en Schelle? Neem dan contact op met ons via de rode knop hieronder.