Eetbaar groen

Keuzewijzer Eetbaar Groen

Keuzewijzer Eetbaar Groen

Met de keuzewijzer eetbaar groen kunnen lokale besturen samen met geïnteresseerde burgers aan de slag. De keuzewijzer begeleidt je bij de opmaak van een locatieplan waarmee alle locaties met potentie voor ‘eetbaar groen’ in beeld gebracht worden.

Na de opmaak van het locatieplan wordt er één locatie geselecteerd en wordt de keuzewijzer verder doorlopen. Er kan een ideaal type eetbaar groen bepaald worden vertrekkende vanuit de locatie zelf en er kan een type bepaald worden vertrekkende van de doelstellingen. Een afweging tussen beiden brengt de participanten tot een ‘ideaal’ type eetbaar groen dat ze op die locatie willen realiseren of misschien is het wel een mix van twee types. Het kan allemaal.

Om te vermijden dat het idee in de kast belandt geeft de keuzewijzer ook tips over hoe tot een concrete realisatie over te gaan. Zo kan de open ruimte in en rond de kernen die vaak onder druk staat gevrijwaard worden, zo kan de vergroening de levenskwaliteit in de kernen verbeteren en kan vergroening mensen samen brengen.

Iets voor jouw gemeente? Ongetwijfeld wel! 

Meer informatie