Meer tewerkstelling en betere arbeidsomstandigheden

Tewerkstelling 

Het agrocomplex rond de pluimveehouderij is groot. Het begint bij broeierijen en opfokbedrijven. Dan komen de leghennenbedrijven zelf. Uiteindelijk heb je de eierhandelaar, verwerker en groothandels. De pluimveesector is belangrijk voor de tewerkstelling. Zowel in de provincie Antwerpen als daarbuiten.

Arbeidsomstandigheden

We willen de veiligheid van de pluimveehouder optimaal garanderen. Dit doe je door de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Wij zoeken mee naar goede oplossingen daarvoor.

Stofmeting 

Volièrehuisvesting heeft hoge stofconcentraties. Dat is één van de grootste verbeterpunten. Leghennen bewegen er vrijer dan in kooien. Hierdoor waait constant stof op. Onvermijdelijk inhaleer je dit als pluimveehouder. Met stofmaskers sta je al heel ver. Maar het probleem blijft bestaan. We willen de aanwezigheid van fijn stof reduceren. Daarvoor zoeken we technieken en maatregelen.

Arbeidsomstandigheden

Meten om te weten

In het volièresysteem gaan we stofconcentraties meten. Dit doen we op verschillende hoogtes en tijdstippen. We bepalen de blootstelling aan fijn stof van de pluimveehouder. Uiteindelijk testen we stofreductietechnieken uit op basis van ionisatie.

Stofreductie door ionisatie

Bij ionisatie genereer je geladen ionen. Die staan hun elektrische lading af aan de stofdeeltjes. En plakken zo aan tegengesteld geladen of geaarde oppervlakken. Zo worden ze uit de lucht verwijderd.

We kiezen één luchtzuiveringssysteem op basis van ionisatie uit. Dit systeem installeren we in één van onze volièrestallen.

Afgelopen projecten