Zuiniger omgaan met grondstof en energie

Ons onderzoek wil voldoen aan die milieueisen. Als het kan beter dan de maatschappij verwacht. Zo kunnen pluimveehouders hun grondstoffen beter inzetten.