Grondige monitoring als meerwaarde bij de bestrijding van rode vogelmijten

publish date
01.06.2021

Wat zijn de uitdagingen bij de bestrijding van de rode vogelmijt? Rode vogelmijten - ‘bloedluizen’ in de volksmond - vormen de laatste jaren een groeiend probleem voor leghennenbedrijven. Meer dan 80 % van de Europese leghennenstallen is met deze bloedzuigende parasiet besmet. De besmetting veroorzaakt bij de hennen bloedverlies, maar ook jeuk en stress. Dit heeft een negatief effect op de conditie, voerconversie en productieresultaten van de hennen. Daarnaast dragen ze ziektes over zoals salmonella en E. Coli. 

In juni 2021 publiceert het Proefbedrijf Pluimveehouderij een Mededeling over hoe grondige monitoring een meerwaarde kan zijn bij de bestrijding van rode vogelmijten. 

In deze mededeling leer je het monitoringsprotocol van het project MitePrevent kennen. De onderzoekers zoomen ook in op de resultaten van 5 deelnemende demonstratiebedrijven. Met uitzondering van bedrijf 5, gaven alle deelnemende pluimveehouders aan dat de monitoringsresultaten van de valletjes hen op de hoogte brachten van de aanwezigheid van de eerste rode vogelmijten in hun stal. Overdag verstoppen vogelmijten zich in spleten en kieren. Zijn ze overdag zichtbaar, dan is de mijtenpopulatie al zeer groot. Door exacte tellingen van het aantal mijten in de valletjes en bepaling van de kritieke plaatsen in de stal, kan de veehouder de mijtenbesmetting gericht bestrijden. Dit vermijdt grote uitbraken en dure behandelingen van de volledige stal.

Rode vogelmijten gedragen zich verschillend afhankelijk van het staltype. De monitoring moet hier dus goed op afgestemd zijn en bijgestuurd worden waar nodig. Cruciaal is dat er voldoende meetpunten zijn in de stal die zich op verschillende plaatsen in de stal bevinden.