FOD Biocamrisk

Biocamrisk

ILVO en UGent voerden werkpakketten 1 en 2 uit. Zij selecteerden daarin ontsmettingsproducten. Wij ontfermden ons over werkpakket 3. We keken naar het repetitief gebruik van die producten. Beïnvloedden ze de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie in praktijkomstandigheden?

We pasten specifieke desinfectieprotocols toe. Gedurende vijf opeenvolgende vleeskuikenrondes. We namen omgevingsmonsters, zowel voor als na desinfectie. Dit voor voor de opsporing van E. coli. Hierbij werken we met swabmonsters. Volgens de detectiemethode en eventueel de telmethode. De stal verdeelden we in acht gelijke delen. We bemonsterden dan op verschillende plaatsen. Vloer, drinksysteem, spleten in de vloer, …

We onderzoeken de bekomen E. coli-isolaten. Naar hun gevoeligheid ten opzichte van het toegepaste ontsmettingsmiddel. En ten opzichte van antibiotica.

We pasten ook verschillende types desinfectiemiddelen toe. We deden dit parallel in vergelijkbare stallen. Zo kunnen we verschillen tussen de biociden nagaan. Verschillen inzake gevoeligheid ten opzichte van het product. En de invloed van de biocidenbehandeling op de antibioticumresistentie.

Dit project is gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en verloopt in samenwerking met ILVO.