DEMO Regenwater

Daarom ontwikkelden ze samen met een Ierse firma AgriSafe™: een toestel dat via een UV-lamp, ozongenerator en bijkomende filtratie een duurzame milieuvriendelijke transformatie van regenwater naar zuiver drinkwater beoogt. Het toestel werd in 2017 geïnstalleerd en gedurende 4 rondes uitgetest. De resultaten van alle analyses, de aanpassingen in reiniging en desinfectie protocollen en de aanpassingen om het gerecupereerde regenwater in gebruik te nemen, werden toegelicht op de sectordagen van maart 2019.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met Inagro, Hooibeekhoeve en PVL Bocholt
Verplicht logo DEMO projecten