DEMO De Andere Kip

Met het demonstratieproject “De andere kip”, onderzochten we hoe er vanuit een coöperatieve samenwerking een alternatieve vleeskip in de markt gezet kan worden, aanvullend op de regulier gekweekte kip.

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij werden 2 concepten uitgetest. Beide concepten werden eerst kleinschalig uitgetest op het ILVO. Resultaten van de individueel geteste parameters werden gepresenteerd tijdens een webinar in november 2020.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met Ingagro, ILVO, Ugent en Landsbond 
Verplicht logo DEMO projecten