Coolchicks

COOLCHICKS

Korte beschrijving project

Het algemene doel van dit LA-traject is de pluimveesector te voorzien van een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan. Voor het reduceren van hittestress worden verschillende maatregelen geadviseerd gaande van het aanpassen van voeder- en watermanagement tot het toepassen van klimatisatie- en staltechnieken. Deze adviezen zijn zeer waardevol maar met de klimaatverandering en de hogere kans op hittegolven zijn meer inspanningen nodig om de dieren te vrijwaren van hittestress.

Naast specifieke kennis ontbreekt een bedrijfsspecifiek actieplan met concrete verbeterstrategieën voor de Vlaamse pluimveehouder. Hiertoe worden de volgende deeldoelstellingen voorop gezet:

  1. Relevante diergebonden parameters zullen bepaald worden om de gevolgen van hittestress te kwantificeren;
  2. De impact van potentiële incubatie-, management-, voeder-, water-, klimaat-, en staltechnische strategieën alsook combinaties op productie, gezondheid en dierenwelzijn onder gestandaardiseerde omstandigheden zullen geëvalueerd worden.
  3. Implementeren en/of evalueren van goede praktijktechnieken op individuele praktijkbedrijven.

Essentieel hierbij is het omslagpunt waarbij kippen hittestress zullen ervaren op voorhand te voorspellen, en dit op maat van het pluimveebedrijf. Daarom zal bepaald worden welke parameters of mogelijke combinaties meest voorspellend zijn. Dit zal resulteren in:

  1. De ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde online tool, indicatief voor het opstarten van het hitte-actieplan en
  2. het ter beschikking stellen van een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan met aanbevelingen rond doeltreffende, economisch en praktisch haalbare maatregelen.

Actieplan

Dit actieplan moet het draagvlak voor de Vlaamse pluimveesector vergroten en ook het economisch perspectief verbeteren. Hittestressreductie bij pluimvee zorgt voor een grotere return on investment door verlaagde sterfte en gezondheidsproblemen en verhoogde productieresultaten.

Naast het Proefbedrijf Pluimveehouderij zijn ook Pehestat, Universiteit Gent (faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen en Diergeneeskunde) en Lanupro (Laboratorium voor Diervoeding en Kwaliteit van Dierlijke producten) projectpartners van Coolchicks.