Interreg-project "MiteControl"

Logo Interreg Noordwest-Europa
Logo Interreg Noordwest-Europa

In dit project richten we ons op duurzame geïntegreerde pestbestrijding (IPM) om het gebruik van chemische behandelingen te reduceren, het gebruik van illegale behandelingen te bannen, om diergezondheid en dierenwelzijn te versterken en om te voldoen aan de vraag van de consument naar gezonde voeding.

Door internationale samenwerking zal MiteControl de multidisciplinaire kennis en capaciteiten samenbrengen die nodig zijn om innovatieve behandelingen te ontwikkelen, verbeteren en testen binnen 3 IPM protocollen die geïmplementeerd en gedemonstreerd worden op 12 pilootbedrijven in de NWE regio. Dit zal resulteren in een reductie van productieverliezen, in een daling van de besmettingsgraad tot laag niveau en een verbetering van diergezondheid en welzijn.

Daarnaast zal MiteControl een communicatiestrategie ontwikkelen die bewustwording zal creëren in de volledige eiproductiesector en het gedrag van pluimveehouders zal veranderen zodat bestrijding via een duurzame IPM aanpak de standaard zal worden in het tegengaan van RVM besmettingen in NWE en daarbuiten.

Doelen van IPM

·       Het gebruik van chemische behandelingen reduceren.

·       Illegale behandelingen bannen. Dit vermijdt crisissen zoals met Fipronil.

·       Diergezondheid en -welzijn versterken.

·       Voldoen aan de vraag van de consument naar gezonde voeding.

Het verwachte resultaat

·       Een reductie van productieverliezen

·       Een daling van de besmettingsgraad tot laag niveau

·       Een verbetering van diergezondheid en -welzijn

 

 

Dit project wordt gefinancierd door Interreg.
Het project loopt van 25 oktober 2018 tot 24 april 2022.
Projectpartners zijn het Proefbedrijf Pluimveehouderij, Koppert B.V., Université Paul-Valéry Montpellier 3, Institut Technique de l'Aviculture, KU Leuven en RSK ADAS Ltd.
*
*
*