INTERREG MiteControl

In dit project richten we ons op duurzame geïntegreerde pestbestrijding (IPM) om het gebruik van chemische behandelingen te reduceren, het gebruik van illegale behandelingen te bannen, om diergezondheid en dierenwelzijn te versterken en om te voldoen aan de vraag van de consument naar gezonde voeding.

Door internationale samenwerking zal MiteControl de multidisciplinaire kennis en capaciteiten samenbrengen die nodig zijn om innovatieve behandelingen te ontwikkelen, verbeteren en testen binnen 3 IPM-protocollen die geïmplementeerd en gedemonstreerd worden op 12 pilootbedrijven in de NWE-regio. Dit zal resulteren in een reductie van productieverliezen, in een daling van de besmettingsgraad tot laag niveau en een verbetering van diergezondheid en -welzijn.

Daarnaast zal MiteControl een communicatiestrategie ontwikkelen die bewustwording zal creëren in de volledige eiproductiesector en het gedrag van pluimveehouders zal veranderen zodat bestrijding via een duurzame IPM-aanpak de standaard zal worden in het tegengaan van RVM-besmettingen in Noord-West-Europa en daarbuiten.

Doelen van IPM

·       Het gebruik van chemische behandelingen reduceren.

·       Illegale behandelingen bannen. Dit vermijdt crisissen zoals met Fipronil.

·       Diergezondheid en -welzijn versterken.

·       Voldoen aan de vraag van de consument naar gezonde voeding.

Het verwachte resultaat

·       Een reductie van productieverliezen

·       Een daling van de besmettingsgraad tot laag niveau

·       Een verbetering van diergezondheid en -welzijn
 

De positieve effecten van de projectactiviteiten zijn mee te danken aan de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Deze steun werd verstrekt via het Interreg-programma Noord-West-Europa.

thumbnail mijd de vogelmijt

Brede doelgroep bereiken met resultaten

In april 2023 startten de onderzoekers met het aanbieden van hun bevindingen op maat van recreatieve kippenhouders. Ook al lopen er maar enkele kippen rond in je tuin, deze info is sowieso nuttig voor jou! Via een infographic en een animatievideo kom je alles te weten over de monitoring van rode bloedluis en over de belangrijkste en duurzaamste bestrijdingsmiddelen.

Het project loopt van 25 oktober 2018 tot 31 augustus 2023.
Projectpartners zijn het Proefbedrijf Pluimveehouderij, Koppert B.V., Université Paul-Valéry Montpellier 3, Institut Technique de l'Aviculture, KU Leuven, Belgabroed en RSK ADAS Ltd.


MiteControl (NWE 756) is een project dat mede-gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het Interreg–programma Noordwest-Europa. Daarnaast ontvangt het project ook cofinanciering van de provincie Antwerpen.
 

Totaal project budget: € 3 417 828,06

Totaal budget ERDF: € 2 050 696,82

logobalk MiteControl met Belgabroed
*
*
*