Interreg Noordwest-Europa OMELETTE

bruine leghennen

Bevorderen levensduur legkippen in de praktijk 

Door transnationale samenwerking in België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland brengt OMELETTE multidisciplinaire kennis en vaardigheden samen die nodig zijn om gezamenlijk obstakels te overwinnen en de adoptie van kippenlevensduur op het veld te stimuleren door: 

 • Het verminderen van verschillen in innovatiecapaciteit;
 • Kapitaliseren op innovatieve technieken en deze aanpassen aan de pluimveesector;
 • Integratie en versterking van slimme digitalisering;
 • Het gebruik van methoden om het gedrag van kippen te monitoren en de hele koppel in real-time te volgen;
 • Focus op continue, structurele verbetering. 

De bovenstaande doelstellingen zullen leiden tot een meer proactief management dat de levensduur van kippen rechtstreeks verbetert.

Langleefbaarheid Actie Plan

Kennis en technieken zullen bijdragen aan de co-creatie van een grensoverschrijdend “Longevity Action plan” (LAP) of “Langleefbaarheid Actie Plan” dat zal worden gedemonstreerd op verschillende pilootboerderijen in de NWE-regio die specifieke territoriale situaties vertegenwoordigen en worden ondersteund door impactanalyses. Gerichte trainingsprogramma's en diverse communicatie zullen gericht zijn op huidige en toekomstige boeren en hun adviseurs om kennis te vergroten en gedrag te veranderen, zodat duurzame kiplevensduur standaardpraktijk wordt in een toekomstbestendige, veerkrachtige NWE-eierproductie. Bovendien zal OMELETTE de kloof tussen boeren en lokale overheden en tussen boeren en consumenten dichten. Demonstraties op pilootlocaties gericht op autoriteiten of consumenten zullen de kennis van de herkomst van eieren vergroten, van de uitdagingen maar ook van de inspanningen van de sector, wat leidt tot een verhoogd bewustzijn en facilitering van dialoog. 

Projectpartners - deelnemende landen

 • Proefbedrijf Pluimveehouderij - België 
 • KULeuven - België
 • Pehestat - België 
 • Vencomatic - Nederland
 • HATO - Nederland
 • ORBEM - Duitsland
 • HSOS - Duitsland
 • UBERN - Zwitserland
 • CARB (Chambre régionale d'agriculture Bretagne) - Frankrijk
 • INNOZH - Frankrijk
 • ANSES (Agence nationale sécurité sanitaire, alimentation, environnement et travail) – Frankrijk

Looptijd

Het project startte in november 2023 en loopt tot en met mei 2028.

Budget - EU-financiering

 • Totale budget: €6.325.029
 • EU-financiering: €3.693.018

Contacteer ons: