Bedrijfsadvies over erfsappen?

publish date
27.07.2023

Om de waterkwaliteit van onze beken en rivieren te verbeteren, wordt op vele fronten gewerkt. De landbouwsector heeft al heel wat inspanningen geleverd, waaronder het beperken van diffuse verliezen vanuit landbouwpercelen. Al deze inspanningen kunnen door ongewilde puntvervuilingen teniet gedaan worden. Erf- en silosappen zijn hier een voorbeeld van. Wil je hulp om die impact te beperken, contacteer ons dan voor een gratis adviesbezoek. 

BESS_beeld

Wat zijn erf- en silosappen?

Erfsappen is een verzamelnaam voor sapstromen die ontstaan bij activiteiten op het erf, zoals silosappen die vrijkomen bij de opslag van maïs of andere (voeder)gewassen, maar ook regenwater dat afstroomt van de kuilplaat of van het erf. Zelfs in kleine hoeveelheden kunnen deze een grote impact hebben op de waterkwaliteit wanneer deze in een waterloop terechtkomen of in de bodem infiltreren. Ook is er de nodige aandacht nodig voor de afvoer van reinigings- en spoelwater.

Erf- en silosappen aanpakken 

Vanuit de praktijk merken we een toenemende aandacht voor de impact van erf- en silosappen op de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit. De Vlaamse overheid stelde ook een theoretische leidraad op over hoe deze sapstromen beperkt kunnen worden en hoe je daar oordeelkundig mee omgaat. Deze kan je terugvinden via de BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen.

Vanuit het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw, Hooibeekhoeve en Inagro bieden wij via individuele bedrijfsbezoeken de mogelijkheid aan om alle erfsappen in kaart te brengen en reiken we oplossingen aan op maat van jouw bedrijf. 

Wat houdt zo’n bedrijfsbezoek in? 

Tijdens het bedrijfsbezoek brengen we de verschillende waterstromen over/van het erf in kaart die aanleiding kunnen geven tot wegstromende erfsappen. Op basis van deze informatie wordt er een bedrijfsadvies opgesteld dat je als leidraad kan gebruiken voor het oplossen van bestaande knelpunten of het voorkomen van mogelijke knelpunten op lange termijn (bv. ook bij (ver)nieuwbouwprojecten). De actiepunten zullen zeer breed worden opgesteld en kunnen gaan van ‘eenvoudige acties’ tot ‘grotere investeringen’. Zo krijg je een beeld van waar de werkpunten zich bevinden en hoe je deze kan aanpakken. 

Heb je zelf een haalbare en goed werkende oplossing liggen op jouw bedrijf waarmee je de impact van afstromende erfsappen kan beperken én wil je deze kennis met ons delen? Laat het ons dan zeker ook weten! Ook deze informatie is voor ons zeer waardevol. 

Interesse in een bedrijfsbezoek? 

De bedrijfsadviezen zijn bedrijfsspecifiek en strikt persoonlijk. Ze zullen dus niet publiek beschikbaar gesteld worden of ter inzage worden gegeven aan andere instanties. 

De bedrijfsbezoeken kaderen in het demoproject BESS (bedrijfsadvies erf- en silosappen). Dit project wordt uitgevoerd door PVL in samenwerking met Hooibeekhoeve en Inagro met steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie (www.vlaanderen.be/pdpo). 

Meer informatie?

Logobalk BESS